Praktisk info

Vi har laget en oversikt over de mest vanlige spørsmålene her.

Er det noe du lurer på kan du alltid ta kontakt med oss, se kontaktinfo under eller klikk på «Gratis veiledning»-knappen i menyen øverst til høyre.

Gratis veiledning

Ta kontakt med oss på telefon 907 65 769 og avtal tid med en av våre veiledere, eller send oss en forespørsel her

Lånekassen

Godkjent utdanning i Lånekassen
Alle våre utdanninger er godkjent i lånekassen. Du søker direkte via lanekassen.no. Du må minimum ha 50% studiebelastning pr. semester for å være støtteberettiget i Lånekassen.

Om du tar et enkeltfag (studiekompetanse/realfag) fag vil dette være under 50% studiebelastning. Om du tar flere fag, så ta kontakt med K2 Utdanning for å sjekke hvor stor studiebelastningen blir.

Hvordan søke lån og stipend i Lånekassen
Gå inn på lanekassen.no og velg

  1. «Søknad og skjema om stipend og lån»
  2. «Søknad om støtte til utdanning i Norge»
  3. «Høyere og annen utdanning»
  4. «Gå til søknaden»
  5. Innlogging via ID
  6. Velg skole = «K2 Kompetanse»

Hva skjer etter at jeg har søkt?
Etter at du har søkt lånekassen er det K2 som bekrefter til lånekassen hvilket opplæringsløp du skal ta her hos oss.

Hva må du som deltaker gjøre ved oppstart?
Vi registrerer deg som deltaker ved oppmøte både fysisk på våre skoler og via vår nettundervisningsportal for nettundervisning.

Når får jeg utbetalingen?
Du får ikke utbetaling fra lånekassen før etter at opplæringen har startet og vi har meldt inn at du har møtt til undervisning.

Omgjøring av lån til stipend
Deler av lånet du får gjennom lånekassen kan bli omgjort til stipend når du har bestått eksamen. For at omgjøringen skal bli godkjent må inntekten være under lånekassens inntektsgrense. Du må også ha annen bostedsadresse enn foreldrene dine.

Endring i utdanningsløp
Endring i opplæringsløpet kan ha konsekvens for lån og stipend du har fått i lånekassen. Dersom du avbryter eller endrer opplæringsløpet må du informere lånekassen. Dette fordi det har betydning for omgjøring, utbetaling eller tilbakebetaling av lånet.

Informasjon om tilleggslån korona Lånekassen

Studenter og elever som har hatt nedgang i inntekten på grunn av koronasituasjonen i hele eller deler av perioden mellom 1. mars og 15. juni 2020, kan ha rett til et tilleggslån. Tilleggslånet er bare et tilbud for studenter og elever som har hatt rett til å få lån eller stipend etter 1. mars 2020.
Vi håper dere kan bistå studenter/elever med informasjon om tilleggslånet hvis de tar kontakt. Mer informasjon om tilleggslån korona finner du her.

Støtteordninger

Er du organisert i en fagforening, kan du i de fleste fagforeningene søke støtte til utdanning. Dersom du er organisert bør du sjekke med din fagforening om muligheter for støtte, frister og hvordan du søker.

Gratis tilgang til Office365 online

Under din utdanning hos oss får du gratis tilgang til Office365 online. Dette er en verktøypakke med blant annet mail, word, excel, powerpoint og teams. Du mottar mail med innloggingsinformasjon ved kursstart.

Hva er en privatisteksamen?

Som privatist må du ta privatisteksamen for å få karakter. Det er kun eksamenskarakter som teller, det er ikke standpunktkarakterer. Noen fag har muntlig eksamen, andre har skriftlig og noen har begge deler. Fylkeskommunen arrangerer privatisteksamen. Eksamensavgiften betales ved oppmelding.

Slik forbereder vi deg til eksamen

Vi har engasjerte og dyktige lærere som hjelper deg til å nå dine mål – om det er å oppnå generell studiekompetanse eller forbedre karakter i enkeltfag. Du får tilgang til egen portal hvor vi tilrettelegger for egenlæring med e-verktøy. Vi har fokus på eksamenstrening før eksamen.

Hvordan melder jeg meg opp til eksamen?

Først melder du deg på faget/ene hos oss. Deretter går du inn på privatistweb.no og melder deg opp til eksamen. Under finner du fristene for oppmedlinge.

Høstsemester: 1.september – 15. september

Vårsemesteret: 15. januar – 1. februar

Eksamensavgiften betales ved oppmelding.

Hvordan foregår muntlig eksamen?

Du får en forberedelsestid på 20-30 minutter. Deretter varer muntlig eksamen i inntil 30 minutter.

Hvordan foregår skriftlig eksamen?

I enkelte fag er det en forberedelsesdel før eksamen. I disse tilfeller blir eksamensoppgavene lagt ut på www.udir.no kl 09.00 dagen før eksamen. Gjennomføringstid av eksamen varierer for de ulike fagene.

Tillatte nettbaserte hjelpemidler til eksamen

Felles nasjonal liste over åpne nettsider til eksamen finner du her.

Hva er karaktersnittet mitt?

Karakterene dine finner du på privatistweb.no. Sjekk karaktersnittet ditt med utdanning.no sin karakterkalkulator.

Opptak til høgskoler og universitet

Med fullt vitnemål fra studieforberedende program eller generell studiekompetanse (23/5-regelen og de 6 fagene du kan ta hos oss) kan du søke opptakt til høgskoler og universitet.

Timeplaner studiekompetanse og realfag

Generell studiekompetanse: Oslo og Nettundervisning 2020/2021

Generell studiekompetanse: Tønsberg 2020/2021

Realfag: Oslo og Nettundervisning 2020/2021

Realfag: Tønsberg 2020/2021

Boklister

Klikk her for boklister.

Corona bedredskap K2 Utdanning

For informasjon om Coronatiltak les mer her