Eneste privatistskole i Norge med praktisk elektrikerutdanning for voksne!

Det er stor etterspørsel etter elektrikere. Du kan ta Elektrikerutdanning hos oss uten erfaring fra yrket. Med vår deltidsutdanning får du både teoretisk og praktisk opplæring. Utdanningen gjør deg attraktiv som hjelpearbeider/lærling i bransjen, og det legges opp til at du som deltaker underveis eller etter utdanningen kan søke jobb som hjelpearbeider innen faget.

Utdanning som voksen

Som voksen privatist har vi tilrettelagt opplæringen slik at du kan ta utdannelse på deltid-kveld eller dag. Dette gjør at du kan jobbe samtidig som du tar elektrikerutdannelsen.

Vi har undervisning enten 2 ganger i uken på dagtid, eller 3 ganger i uken for de som går kveldstid.

Utdanningen er for deg som ønsker å jobbe med elektriske installasjoner og elektrisk energi. En elektriker kan jobbe med blant annet boliger, håndverks- og servicevirksomheter, offentlige virksomheter, alarm- og sikkerhetsanlegg samt industrivirksomheter.

Hvis du ønsker fagbrev som elektriker, enten du har praksis fra tidligere eller ikke kan du starte på utdanningen.

Hjelp til å vurdere min bakgrunn – hva trenger jeg?

Vi har lang erfaring i å veilede mot fagbrev som Elektriker.

Ønsker du hjelp med individuell plan ring, chat (se Messenger-ikonet) eller ta kontakt med oss.

Planlegging, risikovurdering og verifikasjon

 • helhetlige og sammensatte arbeidsoppdrag fra oppstart til ferdigstilling
 • innhente informasjon om anlegget og brukernes behov
 • vurdere risikofaktorer og ytre påvirkninger for å unngå skade på liv, helse og materielle verdier
 • kontroll og verifikasjon av at installasjonen er fagmessig utført og egnet til fortsatt bruk og utført i henhold til gjeldende regelverk

Fagmessig utførelse

 • praktiske og estetiske løsninger som tilfredsstiller brukernes behov
 • elektriske installasjoner og anlegg utføres i henhold til gjeldende regelverk, normer, instrukser og rutiner
 • valg av verktøy og materiell for å oppnå ønsket funksjon, sikkerhet og kvalitet 

Energieffektivisering

 • energieffektive installasjoner med redusert forbruk av energi
 • bygningers energikarakter, lokal energiproduksjon, lagring av energi og energimerking av utstyr 

Lover og forskrifter

 • systematisk arbeid for å ivareta personsikkerhet, elsikkerhet og anleggssikkerhet i tråd med gjeldende regelverk
 • sikkerhetstiltak, internkontroll og sikkerhet ved arbeid
 • sikring av datainformasjon 

For mer informasjon se utdanningsdirektoratets sider Udir.no.

Elektrikerutdanningen gjennomføres som klasseromsundervisning på kveldstid eller på dagtid. Opplæringen er en kombinasjon av teori og praksis, noe som gir deg gode forutsetninger for å kunne begynne å jobbe i bransjen.

Kveldstid 3 kvelder pr uke
Dagtid 2 dager pr uke
(antall dager avhenger av tidligere bakgrunn og praksis.)

I tillegg til undervisningen får du tilgang til K2s digitale læringsportal. Med Office 365 online får du student-e-post, Office pakken på nett, tilgang til samhandlingsverktøyet Teams og lagringsplass.

Du må ha bestått yrkesteorieksamen for å kunne ta den praktiske fagprøven. I tillegg må du dokumentere min 67,5 mnd. (ca. 5,5 år) relevant arbeidspraksis. Fagopplæringskontoret i ditt fylke vurderer din arbeidspraksis og arrangerer fagprøven.

Lærlingplass eller hjelpearbeider

Etter endt opplæring er neste steg lærlingeplass eller jobb som hjelpearbeider. Du kan underveis i utdannelsen søke deg jobb som hjelpearbeider hos en elektrikerbedrift. Der jobber du sammen med en faglært elektriker. Som hjelpearbeider er du ansatt og mottar lønn.

Vi har dyktige veiledere som kan hjelpe deg med å vurdere om dette er noe for deg og se på eventuell arbeidspraksis. Du kan ringe oss på 907 65 769, sende en mail på k2@k2utdanning.no eller fylle ut skjema og be om veiledning nederst på siden. Vi ser frem til å høre fra deg!

Elektriker

Elektriker – fagbrev

Down arrow icon

Kursinformasjon

Ta elektrikerutdanning og bli elektriker! Utdanningen er for deg som ønsker å jobbe med elektriske installasjoner og elektrisk energi. Støtteberettiget i Lånekassen.

Les mer om kurset

Type

Pris

Varighet

Kommentar

Type

Klasserom på campus

Pris

kr. 98 900,-

Varighet

2 Semester

Kommentar

Kurspris fordeles på antall semestre, godkjent i lånekassen

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Send oss en melding!