Autorisert Helsesekretær – kombiner jobb og utdanning

Undervisning 1 gang pr. uke (campus / nettundervisning) eller les når du vil med nettstudier.

Som Helsesekretær jobber du med å ta imot pasienter, yte service ovenfor både pasienter og kollegaer, utføre kontor- og sekretæroppgaver, og betjene laboratorie og skiftestue. Aktuelle arbeidssteder er legekontorer, sykehus, helsesentre og i bedriftshelsetjenesten.

Hva skal til for at du skal bli Autorisert Helsesekretær

Det er kan være ulike bakgrunner som tilfredsstiller kravet til å starte på helsesekretærutdanning hos K2 og hva du trenger ut fra tidligere utdanning og arbeidserfaring for å bli autorisert Helsesekretær.

Da har du det du trenger for å starte på Helseskretærutdanningen hos K2.

Med fagbrev tilfredsstiller du kravet til yrkesfaglig fellesfag (norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving), enten ved at du har fagene eller at du har 5 års arbeidserfaring.

I tillegg må du ha 526 timer (ca. 3 mnd) praksis innen relevant område før, under eller etter utdanningen hos K2 for å søke autorisasjon.

Mangler du fag fra videregående så ta kontakt med oss. Det er store muligheter for at du har det du trenger for å bli Autorisert Helsesekretær.

Har du arbeidserfaring i 5 år (trenger ikke være helserelatert) eller mer kan du søke fritak for yrkesfaglig fellesfag. All praksis du har må utgjøre fem år fulltid til sammen, eksempelvis må man i deltidsstilling 50% jobbe i 10 år). Du trenger ikke ha 5 års arbeidspraksis før du starter på utdanningen.

I tillegg må du ha 526 timer (ca. 3 mnd) praksis innen relevant område før, under eller etter utdanningen hos K2 for å søke autorisasjon.

Hjelp til å vurdere min bakgrunn – hva trenger jeg?

Vi har lang erfaring i å veilede mot autorisasjon som Helsesekretær. Ønsker du hjelp med individuell plan ring, chat (se Messenger-ikonet) eller ta kontakt med oss her.

Det er mulig å gjennomføre kurset på ett år (to semestre). Dette er avhengig av din bakgrunn og tidligere erfaring. Prisen på utdanningen reduseres dersom du har Helse og oppvekst vg1 fra tidligere. Husk å skrive det i kommentarfeltet ved påmelding.

Gjennomføringsmuligheter

Velg mellom alle de ulike gjennomføringsmulighetene.


Campus

Undervisning i klasserom til fastlagt tid på campus.

Opptak av teoriundervisningen.


Nett-undervisning

Live undervisning via Teams. Faste dager.

Opptak av undervisningen.Nettstudier

Digital læringsportal. Du bestemmer hva, hvor og når. Video, tekst, quiz, podcast, oppgaver.Nett + samlinger

Kombinert nett og fysiske samlinger på lab.

Campus (med lab)

Utdanningen gjennomføres som klasseromsundervisning over 3 semestre en dag eller en kveld pr. uke.

Praktisk undervisning

I siste semester på helsesekretær (vg3) er det mye praktisk opplæring og trening i moderne og godt utstyrt laboratorie og skiftestue. 

Det er ikke krav til praksis utover opplæring på campus, men vi ser at praksis på legekontor/sykehus gir god erfaring og styrker egne jobbmuligheter.

Du finner oversikt over alle våre campus her.

Nett (med lab på campus)

Utdanningen går over 3 semestre og du har følgende gjennomføringsmuligheter på nett:

Semester 1 (vg1): Nettundervisning eller nettstudier

Semester 2 (vg2): Nettundervisning eller nettstudier

Semester 3 (vg3): Nettundervisning eller nettstudier + to helgesamlinger på lab/skiftestue på campus

Praktisk undervisning

Labkurset på siste semester (vg3) gjennomføres som helgesamlinger i OsloBergen, Trondheim eller Tønsberg. Her er det fokus på praktisk opplæring og trening i våre moderne og godt utstyrte laboratorie og skiftestue. 

Det er ikke krav til praksis utover opplæring på labkurs, men vi ser at praksis på legekontor/sykehus gir god erfaring og styrker egne jobbmuligheter.

Sentrale emner

 • mottak av pasienter
 • laboratoriearbeid og skiftestuearbeid
 • kontortekniske oppgaver og bruk av pasientadministrative IKT-systemer
 • registrering av takster og diagnoser
 • kvalitetssikring og prosedyrer
 • vurdering av øyeblikkelig hjelp både over telefon og i ekspedisjon
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Sykdomslære
 • Livsstilssykdommer
 • Medisinsk fagterminologi
 • Kommunikasjon og samhandling med mennesker i ulike livssituasjoner
 • Utføre de mest vanlige undersøkelsesmetoder og laboratorieanalyser
 • Smittevern og hygiene
 • Lovverk og etikk

Helsesekretær

Helsesekretær

Down arrow icon

Kursinformasjon

Ta Helsesekretær utdannelse hos K2 utdanning (privatist). Hos oss kan du ta programfag fra videregående skole. For deg som ønsker autorisasjon som helsesekretær

Les mer om kurset

Type

Pris

Varighet

Kommentar

Type

Klasserom på campus

Pris

kr. 82 900,-

Varighet

3 Semester

Kommentar

Kurset er inkludert lab/skiftestue

Type

Nettundervisning + Lab eller klinikk-kurs

Pris

kr. 82 900,-

Varighet

3 Semester

Kommentar

Kurset er inkludert lab/skiftestue

Type

Nettstudier + Labkurs

Pris

kr. 74 900,-

Varighet

3 Semester

Kommentar

Godkjent i lånekassen. Kurspris fordeles

Type

Nettstudier (uten Lab)

Pris

kr. 58 700,-

Varighet

3 Semester

Kommentar

Godkjent i lånekassen Kurspris fordeles

Type

Labkurs

Pris

kr. 19 900,-

Varighet

6 Dag(er)

Kommentar

To helgesamlinger + forberedelser

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Fagområdene i Helsesekretærutdanningen

Klikk på boksene for mer informasjon om de ulike fagområdene.


Proff utdanning og gode forelesere

«Jeg er veldig fornøyd med å ha blitt Autorisert Helsesekretær og kan absoulutt anbefale K2 Utdanning», sier Gry Marian Unneland. Hun har alltid hatt lyst…
Les mer