Studer der du bor – ta utdanning på nett

Vi har utdanninger med nettundervisning, nettstudier eller campus og kombinasjoner av disse. Målet er å gjøre deg best mulig forberedt til eksamen.

Undervisningsmuligheter

Hvilken gjennomføring passer best for deg?

Flere av utdanningene og kursene hos K2 gjennomføres med ulike valgmuligheter, du velger den formen som passer deg best.

  • Nettundervisning
  • Nettstudier
  • Samlingsbasert

NETTUNDERVISNING

Live undervisning via Teams

Faste dager, opptak av undervisningen

NETTSTUDIER

Du bestemmer hva, hvor og når. Video, tekst, quiz, podcast, oppgaver mm.

Du har alltid kontakt med din personlige lærer hos K2.

SAMLINGSBASERT

Kombinert nett og fysiske samlinger

Fysiske samlinger på lab eller klinikk