En apotektekniker jobber i apotek med å hjelpe kunder å finne riktig legemiddel og veilede i riktig legemiddelbruk. Apotekansatte har stor tillit i Norge og håndterer mange ulike kundesituasjoner.

Sentrale emner

  • Reseptekspedering
  • Veilede ulike kunder til rett bruk av legemidler, hjelpemidler og apotekvarer
  • Kjenne selvvalget og kunne hjelpe kundene med legemidler, sykepleieartikler, hudpleie, inkontinens og næringsdrikker mm.
  • Vite hva er legemiddel er og hvordan det påvirker kroppen
  • Astma-, Diabetes og annen sykdomsveiledning
  • Varehåndtering – klargjøre og håndtere bestillinger

Hva må til for å få autorisasjon?

Apotekteknikerfaget er et autorisasjonsfag og du tar både teori og praksis hos oss.

Du trenger ikke vitnemål før du starter på Apotekteknikerutdanningen. Når du skal søke om autorisasjon må vitnemålet inneholde alle programfag fra VG1, VG2 og VG3, samt yrkesfaglige fellesfag som er norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og gym. Dersom man har jobbet i 5 år eller mer i 100% stilling kan man søke fritak fra de yrkesfaglige fellesfagene. Du må også på vitnemålet ha faget YFF. YFF er yrkesfaglig fordypning, dette er ikke et fag man kan ta som privatist. For å dekke kravet kan man dokumentere 526 timer arbeidserfaring/praksis i et relevant lærefag i Vg3 eller ha fag fra VG3 studieforberedende for eksempel norsk og historie.

Vitnemålet bruker du for å søke autorisasjon hos Helsedirektoratet. Da får du tittelen autorisert apotektekniker.

Help til å vurdere min bakgrunn – hva trenger jeg?

Vi har lang erfaring i å veilede deltakere mot autorisasjon som Apotektekniker. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om dine muligheter. Ring oss eller fyll ut skjemaet under om du ønsker at vi skal ta kontakt med deg.

Flere undervisningsmuligheter

For å bli autorisert apotektekniker går du tre semestre, vg1, vg2 og vg3. Velg mellom de ulike undervisningsmulighetene.

Campus

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning og i klinikk en kveld/dag pr uke over halvannet år (tre semestre). Se oversikt over tidspunkt og steder i oversikt under. På VG3 (siste semester) må du selv ordne en praksisplass ute på et tannlegekontor 1-2  dager pr. uke.

Autorisert helsesekretær er inndelt i tre semestre
Semester 1 (vg1): En dag eller kveld i uken.
Semester 2 (vg2): En dag eller kveld i uken.
Semester 3 (vg3): En dag eller kveld i uken.

Samlingsbasert/nett

Utdanningen gjennomføres som en kombinasjon av samlinger i klasserom/på klinikk, korte kveldswebinar og egenstudier via K2s undervisningsportal. De fysiske samlingene på siste semester (vg3) gjennomføres som helgesamlinger i Oslo, Bergen og Trondheim.

Autorisert helsesekretær er inndelt i tre semestre
Semester 1 (vg1): Fire kveldswebinar + egenstudier via K2s undervisningsportal
Semester 2 (vg2): Fire kveldswebinar + egenstudier via K2s undervisningsportal
Semester 3 (vg3): To fysiske helgesamlinger på campus + kveldswebinar + egenstudier via K2s undervisningsportal

Egenstudier via K2s undervisningsportal
Her kan du sjekke ut hvordan K2s undervisningsportal fungerer. Klikk her for å registrere deg (gratis) og gå inn og start kurset!

Ved påmelding velger du sluttkompetansen Apotektekniker.

Det er mulig å gjennomføre kurset på ett år (to semestre). Dette er avhengig av din bakgrunn og tidligere erfaring. Prisen på kurset reduseres dersom du har vg1 helse og oppvekst fra tidligere. Husk å skrive det i kommentarfeltet.

Se video hvordan vi øver vi oss praktisk i apotek

Apotektekniker

Apotektekniker

Down arrow icon

Kursinformasjon

Ta Apotektekniker utdannelse hos K2 utdanning (privatist). Hos oss kan du ta programfag fra videregående skole. For deg som ønsker autorisasjon som apotektekniker

Les mer om kurset

Type

Pris

Varighet

Kommentar

Type

Klasserom på campus

Pris

kr. 79 900,-

Varighet

3 Semester

Kommentar

Kurspris fordeles på antall semestre, godkjent i lånekassen

Type

Samlingsbasert - nett/campus

Pris

kr. 79 900,-

Varighet

3 Semester

Kommentar

Kurspris fordeles på antall semestre, godkjent i lånekassen

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Apotektekniker VG3

Down arrow icon
Apotektekniker

Kursinformasjon

Ta Apotektekniker vg3 hos K2 utdanning (privatist). Dette passer for deg som ønsker autorisasjon som Apotektekniker .

Les mer om kurset

Type

Pris

Varighet

Kommentar

Type

Klasserom på campus

Pris

kr. 36 100,-

Varighet

1 Semester

Kommentar

Godkjent i lånekassen

Type

Samlingsbasert - nett/campus

Pris

kr. 36 100,-

Varighet

1 Semester

Kommentar

Godkjent i lånekassen

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Helse- og oppvekstfag vg1

Down arrow icon

Kursinformasjon

Helse- og oppvekstfag vg1 for deg som ønsker å bli Helsefagarbeider, Barne- og ungdomsarbeider, Helsesekretær, Tannhelsesekretær eller Apotektekniker.

Les mer om kurset

Type

Pris

Varighet

Kommentar

Type

Klasserom på campus

Pris

kr. 18 900,-

Varighet

1 Semester

Kommentar

Godkjent i lånekassen

Type

Nettundervisning

Pris

kr. 18 900,-

Varighet

1 Semester

Kommentar

Godkjent i lånekassen

Type

Nettstudier

Pris

kr. 15 900,-

Varighet

18 Måned(er)

Kommentar

Godkjent i lånekassen

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Helseservice VG2

Down arrow icon

Kursinformasjon

Helseservicefag VG2 er for deg som har VG1 Helse og oppvekstfag fra tidligere, og som ønsker å gå videre mot autorisasjon som tannhelsesekretær, helsesekretær eller apote...

Les mer om kurset

Type

Pris

Varighet

Kommentar

Type

Klasserom på campus

Pris

kr. 24 900,-

Varighet

1 Semester

Kommentar

Godkjent i lånekassen

Type

Nettundervisning

Pris

kr. 24 900,-

Varighet

1 Semester

Kommentar

Godkjent i lånekassen

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Send oss en melding!