Apotektekniker autorisasjon

Ta Apotekteknikerutdanning hos K2 utdanning (privatist). Kombiner utdanning med jobb. Undervisning 1 gang pr. uke.

En apotektekniker jobber i apotek med å hjelpe kunder å finne riktig legemiddel og veilede i riktig legemiddelbruk. Apotekansatte har stor tillit i Norge og håndterer mange ulike kundesituasjoner.

Hva skal til for at du skal bli Autorisert Apotektekniker

Det er kan være ulike bakgrunner som tilfredsstiller kravet til å starte på apotekteknikerutdanning hos K2 og hva du trenger ut fra tidligere utdanning og arbeidserfaring for å bli autorisert Apotektekniker.

Da har du det du trenger for å starte på Apotekteknikerutdanning hos K2.

Med fagbrev tilfredsstiller du kravet til yrkesfaglig fellesfag (norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving), enten ved at du har fagene eller at du har 5 års arbeidserfaring.

I tillegg må du ha 526 timer (ca. 3 mnd) praksis innen relevant område før, under eller etter utdanningen hos K2 for å søke autorisasjon.

Mangler du fag fra videregående så ta kontakt med oss. Det er store muligheter for at du har det du trenger for å bli Autorisert Apotektekniker.

Har du arbeidserfaring i 5 år (trenger ikke være helserelatert) eller mer kan du søke fritak for yrkesfaglig fellesfag. All praksis du har må utgjøre fem år fulltid til sammen, eksempelvis må man i deltidsstilling 50% jobbe i 10 år). Du trenger ikke ha 5 års arbeidspraksis før du starter på utdanningen.

I tillegg må du ha 526 timer (ca. 3 mnd) praksis innen relevant område før, under eller etter utdanningen hos K2 for å søke autorisasjon.

Det er fagopplæringsseksjonen i fylkeskommunene som godkjenner praksis og evt. fratrekk.

Hjelp til å vurdere min bakgrunn – hva trenger jeg?

Vi har lang erfaring i å veilede mot autorisasjon som Apotektekniker. Ta kontakt med oss for en prat om dine muligheter. Ring, chat (se Messenger-ikonet) eller fyll ut skjemaet under så tar vi kontakt med deg.

Gjennomføringsmuligheter

Velg mellom de ulike undervisningsmulighetene.

Campus

Undervisning i klasserom til fastlagt tid på campus.

Opptak av teoriundervisningen.


Nettundervisning

Live undervisning via Teams. Faste dager.

Opptak av undervisningen.


Nettstudier

Du bestemmer hva, hvor og når. Video, tekst, quiz, podcast, oppgaver mm. Privatlærer.


Campus

Utdanningen gjennomføres som klasseromsundervisning over 3 semestre en dag eller kveld pr. uke.

Praktisk undervisning

Siste semester Apotektekniker vg3 er det også praktisk trening på campus.

Vi anbefaler at du i tillegg får litt praksis ute på et apotek.

Nett

Nyhet

De to første semestrene kan du velge å ta som nettundervisning eller nettstudier. Nyhet! Apotektekniker vg3 gjennomføres nå også som nettundervisning.

Autorisert Apotektekniker er inndelt i tre semestre

  • Semester 1 (vg1) Nettstudier (start nå) eller Nettundervisning (en gang pr. uke)
  • Semester 2 (vg2 ) Nettstudier (start nå) eller Nettundervisning (en gang pr. uke)
  • Semester 3 (vg3): Nettundervisning en kveld i uken + det vil være noen ekstra kvelder med undervisning i tillegg til den ene kvelden i uken. Dette er spesielt rettet mot eksamen.

Praktisk undervisning

Vi anbefaler at nettdeltakere på vg3 skaffer seg noe erfaring fra apotek.

Det er mulig å gjennomføre kurset på ett år (to semestre). Dette er avhengig av din bakgrunn og tidligere erfaring. Prisen på kurset reduseres dersom du har vg1 helse og oppvekst fra tidligere. Husk å skrive det i kommentarfeltet.

Sentrale emner

  • Reseptekspedering
  • Veilede ulike kunder til rett bruk av legemidler, hjelpemidler og apotekvarer
  • Kjenne selvvalget og kunne hjelpe kundene med legemidler, sykepleieartikler, hudpleie, inkontinens og næringsdrikker mm.
  • Vite hva er legemiddel er og hvordan det påvirker kroppen
  • Astma-, Diabetes og annen sykdomsveiledning
  • Varehåndtering – klargjøre og håndtere bestillinger

Apotektekniker

Apotektekniker

Down arrow icon

Kursinformasjon

Ta Apotektekniker utdanning hos K2 utdanning (privatist). Hos oss kan du ta programfag fra videregående skole. For deg som ønsker autorisasjon som apotektekniker

Les mer om kurset

Type

Pris

Varighet

Kommentar

Type

Klasserom på campus

Pris

kr. 82 900,-

Varighet

3 Semester

Kommentar

Kurspris fordeles på antall semestre, godkjent i lånekassen

Type

Nettundervisning

Pris

kr. 82 900,-

Varighet

3 Semester

Kommentar

Kurspris fordeles på antall semestre, godkjent i lånekassen

Type

Nettstudier + nettundervisning

Pris

kr. 74 900,-

Varighet

3 Semester

Kommentar

Kurspris fordeles på antall semestre, godkjent i lånekassen

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Fagområdene i Apotekteknikerutdanningen:

Noe vi kan hjelpe deg med? Send oss en melding!