Kunne du tenke deg en utdanning som er etterspurt i HELSE-sektoren?

Det er mange yrkesmuligheter om du ønsker en helserelatert jobb. Vi tilbyr autorisasjonsfagene Helsesekretær, Tannhelsesekretær og Apotektekniker og fagbrevet Helsefagarbeider.

Hva om jeg ikke har erfaring?

Du trenger ikke å ha erfaring fra helsebransjen for å starte på Helsesekretær, Tannhelsesekretær eller Apotektekniker, dette er en del av opplæringen. Vi anbefaler at du har noe erfaring når du starter på Helsefagarbeider, og at du skaffer praksis under utdanningen.

Kan jeg jobbe ved sidene av?

Alle våre helseutdannelser gjennomføres på deltid og det går fint å kombinere med jobb.

Helsesekretær

Aktuelle arbeidssteder er legekontorer, sykehus, helsesentre og i bedriftshelsetjenesten.

Helsesekretær

Tannhelse-sekretær

Tannhelsesekretæren assisterer tannlegen i alle typer behandling
og jobber tett på pasienter og pårørende.

Tannhelsesekretær

Apotektekniker

Apotektekniker arbeider i apotek under faglig ledelse av farmasøyter og hjelper kunder med riktig legemiddel og veiledning om legemiddelbruk.

Apotektekniker

Helsefagarbeider

Aktuelle arbeidssteder er hj.tjenesten, sykehjem, bo-/ servicesenter, sykehus, rusomsorg, psykiatri, og opptrenings-/behandlingssentre.

Helsefagarbeider

Sjekk ut de ulike HELSEUTDANNINGENE i kurslisten under

Helse

Apotektekniker

Down arrow icon

Kursinformasjon

En apotektekniker jobber i apotek med å hjelpe kunder å finne riktig legemiddel og veileder i legemiddelbruk.

Kr ikon

kr. 73 900,-

Godkjent i Lånekassen.

Kr ikon

3 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Sandvika

27. januar 2021 - 2. juni 2022

17:00 - 21:00

Drammen

16. august 2021 - 8. desember 2022

17:00 - 21:00

Oslo

16. august 2021 - 8. desember 2022

17:00 - 21:00

Porsgrunn

16. august 2021 - 8. desember 2022

17:00 - 21:00

Tønsberg

16. august 2021 - 8. desember 2022

17:00 - 21:00

Bergen

16. august 2021 - 8. desember 2022

17:00 - 21:00

Trondheim

16. august 2021 - 8. desember 2022

17:00 - 21:00

Sandvika

16. august 2021 - 8. desember 2022

17:00 - 21:00

Apotektekniker VG3

Down arrow icon

Kursinformasjon

En apotektekniker jobber i apotek med å hjelpe kunder å finne riktig legemiddel og veileder i legemiddelbruk. Apotektekniker VG3 er siste semester i utdanningen.

Kr ikon

kr. 34 000,-

Godkjent i Lånekassen.

Kr ikon

1 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Tønsberg

14. januar 2021 - 27. mai 2021

09:00 - 15:00

Påmelding fortsatt mulig

Oslo

14. januar 2021 - 27. mai 2021

09:00 - 15:00

Påmelding fortsatt mulig

Porsgrunn

14. januar 2021 - 7. juni 2021

09:00 - 15:00

Påmelding fortsatt mulig

Drammen

14. januar 2021 - 7. juni 2021

09:00 - 15:00

Påmelding fortsatt mulig

Porsgrunn

19. august 2021 - 9. desember 2021

09:00 - 15:00

Drammen

19. august 2021 - 9. desember 2021

09:00 - 15:00

Tønsberg

19. august 2021 - 9. desember 2021

09:00 - 15:00

Oslo

19. august 2021 - 9. desember 2021

09:00 - 15:00

Bergen

13. januar 2022 - 9. juni 2022

09:00 - 15:00

Drammen

13. januar 2022 - 9. juni 2022

09:00 - 15:00

Oslo

13. januar 2022 - 9. juni 2022

09:00 - 15:00

Porsgrunn

13. januar 2022 - 9. juni 2022

09:00 - 15:00

Tønsberg

13. januar 2022 - 9. juni 2022

09:00 - 15:00

Trondheim

13. januar 2022 - 9. juni 2022

09:00 - 15:00

Barne-og ungdomsarbeider – fagbrev

Down arrow icon

Kursinformasjon

Du lærer å tilrettelegge aktivitet for å bedre fysisk og psykisk helse hos barn og unge.

Kr ikon

kr. 31 800,-

Godkjent i Lånekassen.

Kr ikon

2 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Sandvika

27. januar 2021 - 9. desember 2021

17:00 - 21:00

Bergen

16. august 2021 - 9. juni 2022

17:00 - 21:00

Drammen

16. august 2021 - 9. juni 2022

17:00 - 21:00

Nettundervisning

16. august 2021 - 9. juni 2022

17:00 - 21:00

Oslo

16. august 2021 - 9. juni 2022

17:00 - 21:00

Porsgrunn

16. august 2021 - 9. juni 2022

17:00 - 21:00

Tønsberg

16. august 2021 - 9. juni 2022

17:00 - 21:00

Trondheim

16. august 2021 - 9. juni 2022

17:00 - 21:00

Sandvika

16. august 2021 - 9. juni 2022

17:00 - 21:00

Helse- og oppvekstfag VG1

Down arrow icon

Kursinformasjon

Helse og oppvekst VG1 for deg som ønsker å bli Helsefagarbeider, Barne- og ungdomsarbeider, Helsesekretær, Tannhelsesekretær eller Apotektekniker.

Kr ikon

kr. 17 000,-

Godkjent i Lånekassen.

Kr ikon

1 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Tønsberg

18. januar 2021 - 31. mai 2021

17:00 - 21:00

Påmelding fortsatt mulig

Sandvika

27. januar 2021 - 3. juni 2021

17:00 - 21:00

Drammen

16. august 2021 - 6. desember 2021

17:00 - 21:00

Bergen

16. august 2021 - 6. desember 2021

17:00 - 21:00

Oslo

16. august 2021 - 6. desember 2021

17:00 - 21:00

Porsgrunn

16. august 2021 - 6. desember 2021

17:00 - 21:00

Tønsberg

16. august 2021 - 6. desember 2021

17:00 - 21:00

Trondheim

16. august 2021 - 6. desember 2021

17:00 - 21:00

Nettundervisning

17. august 2021 - 7. desember 2021

17:00 - 21:00

Helse- og oppvekstfag VG1 med helsenorsk

Down arrow icon

Kursinformasjon

Utdanning innen helse (Helse- og oppvekst VG1) med ekstra norskspråklig støtte. Kurset er en del av utdanningene Helsefagarbeider, Apotektekniker og Helse- og Tannhelsese...

Kr ikon

kr. 31 900,-

Godkjent i Lånekassen.

Kr ikon

Les mer om kurset

Dato og sted

Sandvika

27. januar 2021 - 2. juni 2021

10:00 - 14:00

Oslo

27. januar 2021 - 8. desember 2021

10:00 - 14:00

Helsefagarbeider – fagbrev

Down arrow icon

Kursinformasjon

Du lærer å gi omsorg, grunnleggende sykepleie og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten.

Kr ikon

kr. 40 400,-

Godkjent i Lånekassen.

Kr ikon

2 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Sandvika

27. januar 2021 - 2. desember 2021

17:00 - 21:00

Bergen

16. august 2021 - 9. juni 2022

17:00 - 21:00

Drammen

16. august 2021 - 9. juni 2022

17:00 - 21:00

Oslo

16. august 2021 - 9. juni 2022

17:00 - 21:00

Porsgrunn

16. august 2021 - 9. juni 2022

17:00 - 21:00

Tønsberg

16. august 2021 - 9. juni 2022

17:00 - 21:00

Nettundervisning

16. august 2021 - 9. juni 2022

17:00 - 21:00

Trondheim

16. august 2021 - 9. juni 2022

17:00 - 21:00

Sandvika

16. august 2021 - 9. juni 2022

17:00 - 21:00

Helsefagarbeider intensivkurs – fagbrev

Down arrow icon

Kursinformasjon

Du lærer å gi omsorg, grunnleggende sykepleie og mijøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten.

Kr ikon

kr. 16 900,-

Godkjent i Lånekassen.

Kr ikon

1 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Nettundervisning

26. januar 2021 - 1. juni 2021

17:00 - 20:30

Sandvika

26. januar 2021 - 1. juni 2021

17:00 - 20:30

Drammen

26. januar 2021 - 1. juni 2021

17:00 - 21:00

Oslo

26. januar 2021 - 1. juni 2021

17:00 - 21:00

Tønsberg

26. januar 2021 - 1. juni 2021

17:00 - 21:00

Porsgrunn

26. januar 2021 - 1. juni 2021

17:00 - 21:00

Bergen

24. august 2021 - 30. november 2021

17:00 - 20:30

Drammen

24. august 2021 - 30. november 2021

17:00 - 20:30

Oslo

24. august 2021 - 30. november 2021

17:00 - 20:30

Porsgrunn

24. august 2021 - 30. november 2021

17:00 - 20:30

Tønsberg

24. august 2021 - 30. november 2021

17:00 - 20:30

Trondheim

24. august 2021 - 30. november 2021

17:00 - 20:30

Nettundervisning

24. august 2021 - 30. november 2021

17:00 - 20:30

Sandvika

24. august 2021 - 30. november 2021

17:00 - 20:30

Helsesekretær

Down arrow icon

Kursinformasjon

Du lærer å ta imot pasienter, yte service ovenfor pasienter og kollegaer, utføre kontor- og sekretæroppgaver og betjene laboratorie og skiftestue.

Kr ikon

kr. 73 900,-

Godkjent i Lånekassen.

Kr ikon

3 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Sandvika

27. januar 2021 - 2. juni 2022

17:00 - 21:00

Drammen

16. august 2021 - 8. desember 2022

17:00 - 21:00

Oslo

16. august 2021 - 8. desember 2022

17:00 - 21:00

Tønsberg

16. august 2021 - 8. desember 2022

17:00 - 21:00

Porsgrunn

16. august 2021 - 8. desember 2022

17:00 - 21:00

Bergen

16. august 2021 - 8. desember 2022

17:00 - 21:00

Trondheim

16. august 2021 - 8. desember 2022

17:00 - 21:00

Sandvika

16. august 2021 - 8. desember 2022

17:00 - 21:00

Helsesekretær VG3

Down arrow icon

Kursinformasjon

Helsesekretær VG3

Kr ikon

kr. 34 000,-

Godkjent i Lånekassen.

Kr ikon

1 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Porsgrunn

12. januar 2021 - 18. mai 2021

17:00 - 21:00

Påmelding fortsatt mulig

Drammen

12. januar 2021 - 18. mai 2021

17:00 - 21:00

Påmelding fortsatt mulig

Porsgrunn

12. januar 2021 - 18. mai 2021

10:00 - 14:00

Påmelding fortsatt mulig

Tønsberg

14. januar 2021 - 27. mai 2021

17:00 - 21:00

Påmelding fortsatt mulig

Tønsberg

19. august 2021 - 2. desember 2021

17:00 - 21:00

Drammen

19. august 2021 - 2. desember 2021

17:00 - 21:00

Porsgrunn

19. august 2021 - 2. desember 2021

17:00 - 21:00

Oslo

19. august 2021 - 2. desember 2021

17:00 - 21:00

Bergen

19. august 2021 - 2. desember 2021

17:00 - 21:00

Trondheim

19. august 2021 - 2. desember 2021

17:00 - 21:00

Bergen

13. januar 2022 - 9. juni 2022

17:00 - 21:00

Oslo

13. januar 2022 - 9. juni 2022

17:00 - 21:00

Porsgrunn

13. januar 2022 - 9. juni 2022

17:00 - 21:00

Tønsberg

13. januar 2022 - 9. juni 2022

17:00 - 21:00

Trondheim

13. januar 2022 - 9. juni 2022

17:00 - 21:00

Drammen

13. januar 2022 - 17. juni 2022

17:00 - 21:00

Drammen

16. august 2022 - 6. desember 2022

17:00 - 21:00

Trondheim

18. august 2022 - 1. desember 2022

17:00 - 21:00

Helseservice VG2

Down arrow icon

Kursinformasjon

Helseservicefag VG2 er for deg som har VG1 Helse og oppvekstfag fra tidligere, og som ønsker å gå videre mot autorisasjon som tannhelsesekretær, helsesekretær eller apote...

Kr ikon

kr. 22 900,-

Godkjent i Lånekassen.

Kr ikon

1 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Oslo

12. januar 2021 - 18. mai 2021

17:00 - 21:00

Påmelding fortsatt mulig

Nettundervisning

12. januar 2021 - 18. mai 2021

17:00 - 21:00

Påmelding fortsatt mulig

Tønsberg

20. januar 2021 - 19. mai 2021

17:00 - 21:00

Påmelding fortsatt mulig

Drammen

21. januar 2021 - 20. mai 2021

17:00 - 21:00

Påmelding fortsatt mulig

Porsgrunn

21. januar 2021 - 27. mai 2021

17:00 - 21:00

Påmelding fortsatt mulig

Tønsberg

17. august 2021 - 7. desember 2021

17:00 - 21:00

Drammen

17. august 2021 - 7. desember 2021

17:00 - 21:00

Oslo

17. august 2021 - 7. desember 2021

17:00 - 21:00

Porsgrunn

17. august 2021 - 7. desember 2021

17:00 - 21:00

Nettundervisning

17. august 2021 - 7. desember 2021

17:00 - 21:00

Bergen

17. august 2021 - 7. desember 2021

17:00 - 21:00

Trondheim

17. august 2021 - 7. desember 2021

17:00 - 21:00

Trondheim

12. januar 2022 - 1. juni 2022

17:00 - 21:00

Drammen

13. januar 2022 - 2. juni 2022

17:00 - 21:00