Utdanningsbloggen

Ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat

Ved å ta teorieksamen og ha lang og allsidig yrkespraksis innen ett fagområdet, kan du melde deg opp til fag- eller svenneprøven som praksiskandidat. Praksiskandidatordningen er en dokumentasjonsordning. Det...
Les mer
Close Icon