Utdanningsbloggen

Ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat

Ved å ta teorieksamen og ha lang og allsidig yrkespraksis innen ett fagområdet, kan du melde deg opp til fag- eller svenneprøven som praksiskandidat. Praksiskandidatordningen er en dokumentasjonsordning. Det...
Les mer

Smittevern hos K2

K2 følger nasjonale og lokale smittevernregler, og våre lokaler tilfredstiller kravet om 1 meters avstand mellom deltakere, lærere og administrasjon. Ved å øke avstanden mellom...
Les mer
Close Icon