Officially approved Norwegian courses

K2 is apporved by the Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) as a private educational institute offering Norwegian courses for adult immigrants.

Accoring to the Law of integration adult immigrants must complete education in Norwegian and social studies.

After completion of Norwegian course(s) a course certificate will be sent including the amount of hours completed.

The course certificate is officially recognized by the police and UDI as documentation in applications for permanent residency.

Godkjent norsktilbyder

K2 er godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som privat tilbyder av opplæring i norsk for voksne innvandrere. I følge integreringsloven skal voksne innvandrere gjennomføre opplæring i norsk og samfunnsfag.

Ved fullført norskkurs får man tilsendt kursbevis med informasjon om gjennomført timetall på kurset.

Kursbeviset er anerkjent av politiet og utlendingsmyndighetene som dokumentasjon i søknaden om permanent oppholdstillatelse.

Norskkurs

A1-A2 Norskkurs – nettstudier (tilgang 3 mnd)

Down arrow icon

Kursinformasjon

Dette kurset har fokus på deltakernes behov for språkopplæring. Lær norsk på en morsom og engasjerende måte. Tilgang til portalen i 3 måneder.

Les mer om kurset

Type

Pris

Varighet

Kommentar

Type

Nettstudier

Pris

kr. 4 900,-

Varighet

3 Måned(er)

Kommentar

Tilgang til portalen i 3 måneder.

Start nå!

A1-A2 Norskkurs nettstudier (tilgang 6 mnd)

Down arrow icon

Kursinformasjon

Dette kurset har fokus på deltakernes behov for språkopplæring. Lær norsk på en morsom og engasjerende måte. Tilgang til portalen i 6 måneder.

Les mer om kurset

Type

Pris

Varighet

Kommentar

Type

Nettstudier

Pris

kr. 7 900,-

Varighet

6 Måned(er)

Kommentar

Tilgang til portalen i 6 måneder.

Start nå!

A2-B1 Norskkurs – nettstudier (tilgang 3 mnd)

Down arrow icon

Kursinformasjon

Lær norsk på en morsom og engasjerende måte. Norskkurs på mellomnivå er for deg som allerede er noe øvet i språket. Tilgang til portalen i 3 måneder.

Les mer om kurset

Type

Pris

Varighet

Kommentar

Type

Nettstudier

Pris

kr. 4 900,-

Varighet

3 Måned(er)

Kommentar

Tilgang til portalen i 3 måneder.

Start nå!

A2-B1 Norskkurs – nettstudier (tilgang 6 mnd)

Down arrow icon

Kursinformasjon

Lær norsk på en morsom og engasjerende måte. Norskkurs på mellomnivå er for deg som allerede er noe øvet i språket. Tilgang til portalen i 6 måneder.

Les mer om kurset

Type

Pris

Varighet

Kommentar

Type

Nettstudier

Pris

kr. 7 900,-

Varighet

6 Måned(er)

Kommentar

Tilgang til portalen i 6 måneder.

Start nå!