Tannhelsesekretær autorisasjon

Ta Tannhelsesekretærutdanning hos K2 Utdanning (privatist). Kombiner utdanning med jobb. Undervisning 1 gang pr. uke.

Tannhelsesekretæren assisterer tannlegen ved munn og tannbehandlinger og jobber med administrative oppgaver. Som tannhelsesekretær jobber man tett på pasienter/pårørende og har hovedansvaret for smittevern og hygiene på tannklinikken.

Det er kan være ulike bakgrunner som tilfredsstiller kravet til å starte på tannhelsesekretærutdanning hos K2 og hva du trenger ut fra tidligere utdanning og arbeidserfaring for å bli autorisert Tannhelsesekretær.

Da har du det du trenger for å starte på Tannhelseskretærutdanningen hos K2.

Med fagbrev tilfredsstiller du kravet til yrkesfaglig fellesfag (norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving), enten ved at du har fagene eller at du har 5 års arbeidserfaring.

I tillegg må du ha 526 timer (ca. 3 mnd) praksis innen relevant område før, under eller etter utdanningen hos K2 for å søke autorisasjon.

Mangler du fag fra videregående så ta kontakt med oss. Det er store muligheter for at du har det du trenger for å bli Autorisert Tannhelsesekretær.

Har du arbeidserfaring i 5 år (trenger ikke være helserelatert) eller mer kan du søke fritak for yrkesfaglig fellesfag. All praksis du har må utgjøre fem år fulltid til sammen, eksempelvis må man i deltidsstilling 50% jobbe i 10 år). Du trenger ikke ha 5 års arbeidspraksis før du starter på utdanningen.

I tillegg må du ha 526 timer (ca. 3 mnd) praksis innen relevant område før, under eller etter utdanningen hos K2 for å søke autorisasjon.

Hjelp til å vurdere min bakgrunn – hva trenger jeg?

Vi har lang erfaring i å veilede mot autorisasjon som Tannhelsesekretær.

Det er kan være ulike bakgrunner som tilfredsstiller kravet til å starte på tannhelsesekretærutdanning hos K2 og hva du trenger ut fra tidligere utdanning og arbeidserfaring for å bli autorisert Tannhelsesekretær.

Ønsker du hjelp med individuell plan ring, chat (se Messenger-ikonet) eller ta kontakt med oss.

Det er mulig å gjennomføre kurset på ett år (to semestre). Dette er avhengig av din bakgrunn og tidligere erfaring. Prisen på utdanningen reduseres dersom du har Helse og oppvekst vg1 fra tidligere. Husk å skrive det i kommentarfeltet ved påmelding.

Velg mellom alle de ulike gjennomføringsmulighetene.

Utdanningen gjennomføres som klasseromsundervisning over 3 semestre en dag eller en kveld pr. uke.

Oversikt over alle campus.

I siste semester på tannhelsesekretær (vg3) er det mye praktisk opplæring og trening i klinikk på campus. 

Du får teoretiske opplæring i røntgen og sterilisering i klinikk-kurset. Røntgen- og steriliseringsutstyr er spesialutstyr som bør trenes på hos en tannklinikk / tannlegekontor i tillegg. Mange av våre deltakere har ikke erfaring fra tidligere, det er ikke noe problem, men da bør du hospitere/ få praksisplass på tannklinikk/tannlegekontor i minst 5 dager for å trene på dette.

Utdanningen gjennomføres som nettundervisning eller nettstudier de to første semestrene. Utdanning over nett gjør det enkelt å studere uansett hvor du bor

Semester 1 (vg1): Nettundervisning eller nettstudier

Semester 2 (vg2): Nettundervisning eller nettstudier

Semester 3 (vg3): Nettundervisning + to helgesamlinger på campus

Klinikk- kurs på campus

På klinikk-kurset (siste semester vg3) får du praktisk opplæring og trening for å bli tannhelsesekretær. Klinikk-kurset gjennomføres som helgesamlinger i OsloBergen og Trondheim.

Praktisk undervisning

Du får teoretiske opplæring i røntgen og sterilisering i klinikk-kurset. Røntgen- og steriliseringsutstyr er spesialutstyr som også bør trenes på hos en tannklinikk/tannlegekontor. Mange av våre deltakere har ikke erfaring fra tidligere, det er ikke noe problem, men da bør du hospitere/ få praksisplass på tannklinikk/tannlegekontor i ca 5 dager for å trene på dette.

Det er ikke noe krav til praksis utover opplæring på klinikk-kurs, men vi ser at praksis på tannlegekontor gir god erfaring og styrker egne jobbmuligheter.

På campus har vi klinikk hvor deltakerne får praktisk trening og veiledning. 

Campus

Undervisning i klasserom til fastlagt tid på campus.

Opptak av teori-undervisningen.

Nett-undervisning

Live undervisning via Teams. Faste dager.

Opptak av undervisningen.

Nettstudier

Digital læringsportal. Du bestemmer hva, hvor og når. Video, tekst, quiz, podcast og oppgaver.

Nett + klinikk

Kombinert nett og fysiske samlinger i klinikk.

  • smittevern
  • desinfisering, sterilisering og vedlikehold av instrumenter og utstyr
  • håndtering av tannbehandlingsmaterialer og de vanligste legemidlene
  • bestilling og oppbevaring av forbruksmaterialer
  • røntgenbilder
  • enklere laboratoriearbeid
  • klargjøring av utstyr og instrumenter til pasientbehandling
  • service til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
  • administrativt arbeid som aktivitetsplanlegging, regnskap, rapportering

Det er gode jobbmuligheter for de som utdanner seg til Autorisert Tannhelsesekretær. Dette er en beskyttet tittel som sikrer at du som Autorisert Tannhelsesekretær har de nødvendige kvalifikasjoner for yrket og dermed ivaretar pasientens sikkerhet og sikrer kvaliteten i helsevesenet. Du kan jobbe på tannlegekontor, både offentlige og private.

Jobber du som ufaglært i en tannhelsesekretærstilling, vil en Autorisert Tannhelsesekretærutdanning føre til at man opplever jobben mer interessant. Du får faglig trygghet i arbeidet.  Som Autorisert Tannhelsesekretær er du også godkjent for å ta hovedansvar for smittevern og hygiene på klinikken.

Også lønnsmessig skal utdanning lønne seg. Det er mulig å gjennomføre utdanningen ved siden av jobb.

Tannhelsesekretær

Tannhelsesekretær

Down arrow icon

Kursinformasjon

Ta Tannhelsesekretærutdanning hos K2 utdanning (privatist). Hos oss kan du ta programfag fra videregående skole. Dette passer for deg som ønsker autorisasjon.

Les mer om kurset

Type

Pris

Varighet

Kommentarer

Type

Klasserom på campus

Pris

kr. 84 900,-

Varighet

3 Semester

Kommentarer

Godkjent i lånekassen

Type

Nettundervisning + Klinikkkurs

Pris

kr. 84 900,-

Varighet

3 Semester

Kommentarer

Godkjent i lånekassen

Type

Nettstudier + klinikk-kurs

Pris

kr. 77 000,-

Varighet

3 Semester

Kommentarer

Godkjent i lånekassen.

Type

Nettundervisning (uten klinikk-kurs)

Pris

kr. 68 300,-

Varighet

3 Semester

Kommentarer

Godkjent i lånekassen.

Type

Klinikk-kurs

Pris

kr. 20 900,-

Varighet

6 Dag(er)

Kommentarer

To helgesamlinger + forberedelser

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig