Tannhelsesekretæren assisterer tannlegen i alle typer behandling og jobber med administrative oppgaver og bistand ved munn- og tannbehandlinger på tannlegekontor. Tannhelsesekretæren jobber tett på pasienter og pårørende. Som tannhelsesekretær har du hovedansvaret for smittevern og hygiene på tannklinikken.

Sentrale emner i opplæringen er:

  • smittevern
  • desinfisering, sterilisering og vedlikehold av instrumenter og utstyr
  • håndtering av tannbehandlingsmaterialer og de vanligste legemidlene
  • bestilling og oppbevaring av forbruksmaterialer
  • røntgenbilder
  • enklere laboratoriearbeid
  • klargjøring av utstyr og instrumenter til pasientbehandling
  • service til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
  • administrativt arbeid som aktivitetsplanlegging, regnskap, rapportering

Hva må til for å få autorisasjon?

Tannhelsesekretærfaget er et autorisasjonsfag og du tar både teori og praksis hos oss.

For å kunne søke autorisasjon som tannhelsesekretær må du ha vitnemål. Vitnemålet må inneholde alle programfag fra VG1, VG2 og VG3, samt yrkesfaglige fellesfag som er norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og gym. Dersom man har jobbet i 5 år eller mer i 100% stilling kan man søke fritak fra de yrkesfaglige fellesfagene. Du må også på vitnemålet ha faget YFF. YFF er yrkesfaglig fordypning, dette er ikke et fag man kan ta som privatist. For å dekke kravet kan man dokumentere 526 timer arbeidserfaring/praksis i et relevant lærefag i Vg3 eller ha fag fra VG3 studieforberedende for eksempel. norsk og historie.

Vitnemålet bruker du for å søke autorisasjon hos Helsedirektoratet. Da får du tittelen autorisert tannhelsesekretær.

Kan jeg få hjelp til å vurdere min vei mot autorisasjon?

Vi har lang erfaring i å veilede deltakere mot autorisasjon som Tannhelsesekretær. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om dine muligheter. Se siste side for kontaktinformasjon.

Hvordan foregår undervisningen?

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning en kveld/dag pr uke (VG1 og VG2 på kveld, VG3 på dag) over halvannet år (tre semestre). På VG3 må du selv ordne en praksisplass ute på et tannlegekontor 1-2  dager pr. uke

For å bli autorisert tannhelsesekretær går du tre semester;
– Helse og oppvekst VG1
– Helseservice VG2
– Tannhelsesekretær VG3

 Ved påmelding velger du sluttkompetansen Tannhelsesekretær. Det er mulig å gjennomføre kurset på ett år (to semestre). Dette er avhengig av din bakgrunn og tidligere erfaring. Prisen på kurset reduseres dersom du har vg1 helse og oppvekst fra tidligere. Husk å skrive det i kommentarfeltet.

Tannhelsesekretær

Helse og oppvekst VG1 – nettstudier

Down arrow icon

Kursinformasjon

Helse og oppvekst VG1 for deg som ønsker å bli Helsefagarbeider, Barne- og ungdomsarbeider, Helsesekretær, Tannhelsesekretær eller Apotektekniker.

Kr ikon

kr. 13 900,-

Godkjent i Lånekassen.

Kr ikon

1 Semester

Start nå!

Les mer om kurset

Helse- og oppvekstfag VG1

Down arrow icon

Kursinformasjon

Helse og oppvekst VG1 for deg som ønsker å bli Helsefagarbeider, Barne- og ungdomsarbeider, Helsesekretær, Tannhelsesekretær eller Apotektekniker.

Kr ikon

kr. 17 900,-

Godkjent i Lånekassen.

Kr ikon

1 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Drammen

23. august 2021 - 6. desember 2021

17:00 - 21:00

Bergen

23. august 2021 - 6. desember 2021

17:00 - 21:00

Oslo

23. august 2021 - 6. desember 2021

17:00 - 21:00

Tønsberg

23. august 2021 - 6. desember 2021

17:00 - 21:00

Trondheim

23. august 2021 - 6. desember 2021

17:00 - 21:00

Fredrikstad

23. august 2021 - 6. desember 2021

17:00 - 21:00

Bergen

24. august 2021 - 7. desember 2021

10:00 - 14:00

Oslo

24. august 2021 - 7. desember 2021

10:00 - 14:00

Trondheim

24. august 2021 - 7. desember 2021

10:00 - 14:00

Fredrikstad

24. august 2021 - 7. desember 2021

10:00 - 14:00

Porsgrunn

24. august 2021 - 14. desember 2021

17:00 - 21:00

Nettundervisning

25. august 2021 - 1. desember 2021

17:00 - 21:00

Sandvika

25. august 2021 - 8. desember 2021

17:00 - 21:00

Tønsberg

10. januar 2022 - 30. mai 2022

17:00 - 21:00

Drammen

10. januar 2022 - 30. mai 2022

17:00 - 21:00

Oslo

10. januar 2022 - 30. mai 2022

17:00 - 21:00

Fredrikstad

10. januar 2022 - 30. mai 2022

17:00 - 21:00

Trondheim

10. januar 2022 - 30. mai 2022

17:00 - 21:00

Bergen

10. januar 2022 - 30. mai 2022

17:00 - 21:00

Nettundervisning

10. januar 2022 - 30. mai 2022

17:00 - 21:00

Porsgrunn

11. januar 2022 - 31. mai 2022

17:00 - 21:00

Fredrikstad

11. januar 2022 - 31. mai 2022

10:00 - 14:00

Trondheim

11. januar 2022 - 31. mai 2022

10:00 - 14:00

Bergen

11. januar 2022 - 31. mai 2022

10:00 - 14:00

Oslo

11. januar 2022 - 31. mai 2022

10:00 - 14:00

Sandvika

12. januar 2022 - 1. juni 2022

17:00 - 21:00

Tønsberg

22. august 2022 - 28. november 2022

17:00 - 21:00

Drammen

22. august 2022 - 28. november 2022

17:00 - 21:00

Oslo

22. august 2022 - 28. november 2022

17:00 - 21:00

Fredrikstad

22. august 2022 - 28. november 2022

17:00 - 21:00

Trondheim

22. august 2022 - 28. november 2022

17:00 - 21:00

Bergen

22. august 2022 - 28. november 2022

17:00 - 21:00

Porsgrunn

23. august 2022 - 29. november 2022

17:00 - 21:00

Nettundervisning

23. august 2022 - 29. november 2022

17:00 - 21:00

Oslo

23. august 2022 - 29. november 2022

10:00 - 14:00

Fredrikstad

23. august 2022 - 29. november 2022

10:00 - 14:00

Trondheim

23. august 2022 - 29. november 2022

10:00 - 14:00

Bergen

23. august 2022 - 29. november 2022

10:00 - 14:00

Sandvika

24. august 2022 - 30. november 2022

17:00 - 21:00

Helseservice VG2

Down arrow icon

Kursinformasjon

Helseservicefag VG2 er for deg som har VG1 Helse og oppvekstfag fra tidligere, og som ønsker å gå videre mot autorisasjon som tannhelsesekretær, helsesekretær eller apote...

Kr ikon

kr. 23 900,-

Godkjent i Lånekassen.

Kr ikon

1 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Bergen

24. august 2021 - 7. desember 2021

17:00 - 21:00

Trondheim

24. august 2021 - 7. desember 2021

17:00 - 21:00

Fredrikstad

24. august 2021 - 7. desember 2021

17:00 - 21:00

Nettundervisning

25. august 2021 - 1. desember 2021

17:00 - 21:00

Bergen

25. august 2021 - 1. desember 2021

10:00 - 14:00

Trondheim

25. august 2021 - 1. desember 2021

10:00 - 14:00

Tønsberg

25. august 2021 - 15. desember 2021

17:00 - 21:00

Drammen

25. august 2021 - 15. desember 2021

17:00 - 21:00

Oslo

26. august 2021 - 2. desember 2021

17:00 - 21:00

Porsgrunn

26. august 2021 - 2. desember 2021

17:00 - 21:00

Oslo

26. august 2021 - 9. desember 2021

10:00 - 14:00

Nettundervisning

11. januar 2022 - 31. mai 2022

17:00 - 21:00

Trondheim

11. januar 2022 - 7. juni 2022

17:00 - 21:00

Bergen

11. januar 2022 - 7. juni 2022

17:00 - 21:00

Oslo

11. januar 2022 - 7. juni 2022

17:00 - 21:00

Fredrikstad

11. januar 2022 - 7. juni 2022

17:00 - 21:00

Drammen

12. januar 2022 - 1. juni 2022

17:00 - 21:00

Tønsberg

12. januar 2022 - 1. juni 2022

17:00 - 21:00

Bergen

12. januar 2022 - 1. juni 2022

10:00 - 14:00

Trondheim

12. januar 2022 - 1. juni 2022

10:00 - 14:00

Fredrikstad

12. januar 2022 - 1. juni 2022

10:00 - 14:00

Oslo

13. januar 2022 - 2. juni 2022

10:00 - 14:00

Porsgrunn

13. januar 2022 - 2. juni 2022

17:00 - 21:00

Fredrikstad

23. august 2022 - 29. november 2022

17:00 - 21:00

Trondheim

23. august 2022 - 29. november 2022

17:00 - 21:00

Bergen

23. august 2022 - 29. november 2022

17:00 - 21:00

Tønsberg

24. august 2022 - 30. november 2022

17:00 - 21:00

Drammen

24. august 2022 - 30. november 2022

17:00 - 21:00

Nettundervisning

24. august 2022 - 30. november 2022

17:00 - 21:00

Trondheim

24. august 2022 - 30. november 2022

10:00 - 14:00

Bergen

24. august 2022 - 30. november 2022

10:00 - 14:00

Oslo

25. august 2022 - 1. desember 2022

17:00 - 21:00

Porsgrunn

25. august 2022 - 1. desember 2022

17:00 - 21:00

Oslo

25. august 2022 - 1. desember 2022

10:00 - 14:00

Tannhelsesekretær

Down arrow icon

Kursinformasjon

Du får grunnlag for å jobbe med administrative oppgaver og bistand ved munn- og tannbehandlinger på tannlegekontor.

Kr ikon

kr. 76 700,-

Godkjent i Lånekassen.

Kr ikon

3 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Fredrikstad

23. august 2021 - 1. desember 2022

17:00 - 21:00

Bergen

23. august 2021 - 8. desember 2022

17:00 - 21:00

Drammen

23. august 2021 - 8. desember 2022

17:00 - 21:00

Oslo

23. august 2021 - 8. desember 2022

17:00 - 21:00

Tønsberg

23. august 2021 - 8. desember 2022

17:00 - 21:00

Trondheim

23. august 2021 - 8. desember 2022

17:00 - 21:00

Bergen

24. august 2021 - 1. desember 2022

10:00 - 14:00

Oslo

24. august 2021 - 1. desember 2022

10:00 - 14:00

Trondheim

24. august 2021 - 1. desember 2022

10:00 - 14:00

Porsgrunn

24. august 2021 - 8. desember 2022

17:00 - 21:00

Sandvika

25. august 2021 - 1. desember 2022

17:00 - 21:00

Fredrikstad

10. januar 2022 - 1. juni 2023

17:00 - 21:00

Bergen

10. januar 2022 - 1. juni 2023

17:00 - 21:00

Drammen

10. januar 2022 - 1. juni 2023

17:00 - 21:00

Oslo

10. januar 2022 - 1. juni 2023

17:00 - 21:00

Tønsberg

10. januar 2022 - 1. juni 2023

17:00 - 21:00

Trondheim

10. januar 2022 - 1. juni 2023

17:00 - 21:00

Porsgrunn

11. januar 2022 - 1. juni 2023

17:00 - 21:00

Oslo

11. januar 2022 - 1. juni 2023

10:00 - 14:00

Bergen

11. januar 2022 - 1. juni 2023

10:00 - 14:00

Trondheim

11. januar 2022 - 1. juni 2023

10:00 - 14:00

Fredrikstad

11. januar 2022 - 1. juni 2023

10:00 - 14:00

Sandvika

12. januar 2022 - 1. juni 2023

17:00 - 21:00

Tønsberg

22. august 2022 - 30. november 2023

17:00 - 21:00

Drammen

22. august 2022 - 30. november 2023

17:00 - 21:00

Oslo

22. august 2022 - 30. november 2023

17:00 - 21:00

Fredrikstad

22. august 2022 - 30. november 2023

17:00 - 21:00

Trondheim

22. august 2022 - 30. november 2023

17:00 - 21:00

Bergen

22. august 2022 - 30. november 2023

17:00 - 21:00

Oslo

23. august 2022 - 30. november 2023

10:00 - 14:00

Fredrikstad

23. august 2022 - 30. november 2023

10:00 - 14:00

Trondheim

23. august 2022 - 30. november 2023

10:00 - 14:00

Bergen

23. august 2022 - 30. november 2023

10:00 - 14:00

Porsgrunn

23. august 2022 - 30. november 2023

17:00 - 21:00

Sandvika

24. august 2022 - 30. november 2023

17:00 - 21:00

Tannhelsesekretær VG3

Down arrow icon

Kursinformasjon

Tannhelsesekretæren assisterer tannlegen, og har hovedansvaret for hygienen og smittevernet på tannklinikken.

Kr ikon

kr. 34 900,-

Godkjent i Lånekassen.

Kr ikon

1 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Oslo

24. august 2021 - 30. november 2021

17:00 - 21:00

Drammen

24. august 2021 - 7. desember 2021

09:00 - 15:00

Porsgrunn

24. august 2021 - 7. desember 2021

09:00 - 15:00

Tønsberg

24. august 2021 - 14. desember 2021

09:00 - 15:00

Oslo

11. januar 2022 - 7. juni 2022

17:00 - 21:00

Bergen

11. januar 2022 - 7. juni 2022

09:00 - 15:00

Drammen

11. januar 2022 - 7. juni 2022

09:00 - 15:00

Porsgrunn

11. januar 2022 - 7. juni 2022

09:00 - 15:00

Tønsberg

11. januar 2022 - 7. juni 2022

09:00 - 15:00

Trondheim

11. januar 2022 - 7. juni 2022

09:00 - 15:00

Bergen

25. august 2022 - 8. desember 2022

09:00 - 15:00

Drammen

25. august 2022 - 8. desember 2022

09:00 - 15:00

Fredrikstad

25. august 2022 - 8. desember 2022

09:00 - 15:00

Oslo

25. august 2022 - 8. desember 2022

09:00 - 15:00

Porsgrunn

25. august 2022 - 8. desember 2022

09:00 - 15:00

Tønsberg

25. august 2022 - 8. desember 2022

09:00 - 15:00

Trondheim

25. august 2022 - 8. desember 2022

09:00 - 15:00

Tønsberg

10. januar 2023 - 30. mai 2023

09:00 - 15:00

Send oss en melding!