Tannhelsesekretæren assisterer tannlegen i alle typer behandling og jobber med administrative oppgaver og bistand ved munn- og tannbehandlinger på tannlegekontor. Tannhelsesekretæren jobber tett på pasienter og pårørende. Som tannhelsesekretær har du hovedansvaret for smittevern og hygiene på tannklinikken.

Sentrale emner

  • smittevern
  • desinfisering, sterilisering og vedlikehold av instrumenter og utstyr
  • håndtering av tannbehandlingsmaterialer og de vanligste legemidlene
  • bestilling og oppbevaring av forbruksmaterialer
  • røntgenbilder
  • enklere laboratoriearbeid
  • klargjøring av utstyr og instrumenter til pasientbehandling
  • service til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
  • administrativt arbeid som aktivitetsplanlegging, regnskap, rapportering

Hva må til for å få autorisasjon?

Tannhelsesekretærfaget er et autorisasjonsfag og du tar både teori og praksis hos oss.

Du trenger ikke vitnemål før du starter på Tannhelsesekretærutdanningen. Når du skal søke om autorisasjon må vitnemålet inneholde alle programfag fra VG1, VG2 og VG3, samt yrkesfaglige fellesfag som er norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og gym. Dersom man har jobbet i 5 år eller mer i 100% stilling kan man søke fritak fra de yrkesfaglige fellesfagene. Du må også på vitnemålet ha faget YFF. YFF er yrkesfaglig fordypning, dette er ikke et fag man kan ta som privatist. For å dekke kravet kan man dokumentere 526 timer arbeidserfaring/praksis i et relevant lærefag i Vg3 eller ha fag fra VG3 studieforberedende for eksempel norsk og historie.

Vitnemålet bruker du for å søke autorisasjon hos Helsedirektoratet. Da får du tittelen autorisert tannhelsesekretær.

Hjelp til å vurdere min bakgrunn – hva trenger jeg?

Vi har lang erfaring i å veilede deltakere mot autorisasjon som Tannhelsesekretær. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om dine muligheter. Ring oss eller fyll ut skjemaet under om du ønsker at vi skal ta kontakt med deg.

Flere undervisningsmuligheter

For å bli autorisert tannhelsesekretær går du tre semestre, vg1, vg2 og vg3. Velg mellom de ulike undervisningsmulighetene.

Campus

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning og i klinikk en kveld/dag pr uke over halvannet år (tre semestre). Se oversikt over tidspunkt og steder i oversikt under. På VG3 (siste semester) må du selv ordne en praksisplass ute på et tannlegekontor 1-2  dager pr. uke.

Autorisert helsesekretær er inndelt i tre semestre
Semester 1 (vg1): En dag eller kveld i uken.
Semester 2 (vg2): En dag eller kveld i uken.
Semester 3 (vg3): En dag eller kveld i uken.

Samlingsbasert/nett

Utdanningen gjennomføres som en kombinasjon av samlinger i klasserom/på klinikk, korte kveldswebinar og egenstudier via K2s undervisningsportal. De fysiske samlingene på siste semester (vg3) gjennomføres som helgesamlinger i Oslo, Bergen og Trondheim.

Autorisert helsesekretær er inndelt i tre semestre
Semester 1 (vg1): Fire kveldswebinar + egenstudier via K2s undervisningsportal
Semester 2 (vg2): Fire kveldswebinar + egenstudier via K2s undervisningsportal
Semester 3 (vg3): To fysiske helgesamlinger på campus + kveldswebinar + egenstudier via K2s undervisningsportal

Egenstudier via K2s undervisningsportal
Her kan du sjekke ut hvordan K2s undervisningsportal fungerer. Klikk her for å registrere deg (gratis) og gå inn og start kurset!

Ved påmelding velger du sluttkompetansen Tannhelsesekretær.

Det er mulig å gjennomføre kurset på ett år (to semestre). Dette er avhengig av din bakgrunn og tidligere erfaring. Prisen på kurset reduseres dersom du har vg1 helse og oppvekst fra tidligere. Husk å skrive det i kommentarfeltet.

Tannhelsesekretær

Helse- og oppvekstfag vg1

Down arrow icon

Kursinformasjon

Helse- og oppvekstfag vg1 for deg som ønsker å bli Helsefagarbeider, Barne- og ungdomsarbeider, Helsesekretær, Tannhelsesekretær eller Apotektekniker.

Les mer om kurset

Type

Pris

Varighet

Kommentar

Type

Klasserom på campus

Pris

kr. 18 900,-

Varighet

1 Semester

Kommentar

Godkjent i lånekassen

Type

Nettundervisning

Pris

kr. 18 900,-

Varighet

1 Semester

Kommentar

Godkjent i lånekassen

Type

Nettstudier

Pris

kr. 15 900,-

Varighet

18 Måned(er)

Kommentar

Godkjent i lånekassen

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Helseservice VG2

Down arrow icon

Kursinformasjon

Helseservicefag VG2 er for deg som har VG1 Helse og oppvekstfag fra tidligere, og som ønsker å gå videre mot autorisasjon som tannhelsesekretær, helsesekretær eller apote...

Les mer om kurset

Type

Pris

Varighet

Kommentar

Type

Klasserom på campus

Pris

kr. 24 900,-

Varighet

1 Semester

Kommentar

Godkjent i lånekassen

Type

Nettundervisning

Pris

kr. 24 900,-

Varighet

1 Semester

Kommentar

Godkjent i lånekassen

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Tannhelsesekretær

Down arrow icon

Kursinformasjon

Ta Tannhelsesekretær utdannelse hos K2 utdanning (privatist). Hos oss kan du ta programfag fra videregående skole. Dette passer for deg som ønsker autorisasjon.

Les mer om kurset

Type

Pris

Varighet

Kommentar

Type

Klasserom på campus

Pris

kr. 79 900,-

Varighet

3 Semester

Kommentar

Kurspris fordeles på antall semestre, godkjent i lånekassen

Type

Samlingsbasert - nett/campus

Pris

kr. 79 900,-

Varighet

3 Semester

Kommentar

Kurspris fordeles på antall semestre, godkjent i lånekassen

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Tannhelsesekretær VG3

Down arrow icon

Kursinformasjon

Ta Tannhelsesekretær vg3 hos K2 utdanning (privatist). Dette passer for deg som ønsker autorisasjon som Tannhelsesekretær.

Les mer om kurset

Type

Pris

Varighet

Kommentar

Type

Klasserom på campus

Pris

kr. 36 100,-

Varighet

1 Semester

Kommentar

Godkjent i lånekassen

Type

Samlingsbasert - nett/campus

Pris

kr. 36 100,-

Varighet

1 Semester

Kommentar

Godkjent i lånekassen

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Send oss en melding!