Lånekassen

Etter at du har søkt lånekassen er det K2 som bekrefter til lånekassen hvilket opplæringsløp du skal ta her hos oss. Du får ikke utbetaling fra lånekassen før etter at opplæringen har startet og vi har meldt inn at du har møtt til undervisning.

Viktig: Det er viktig at dersom du tar et av våre nettkurs og ikke følger kursets «livesending», men bare ser opptakene, må du informere kursleder om dette slik at de kan melde oppmøte. Dersom du ikke gjør dette, kan vi ikke registrere oppmøte hos lånekassen.

Omgjøring av lån til stipend

Deler av lånet du får gjennom lånekassen kan bli omgjort til stipend når du har bestått eksamen. For at omgjøringen skal bli godkjent må inntekten være under lånekassens inntektsgrense. Ved å bruke støttekalkulatoren hos lånekassen, får man en god oversikt på hvor mye som kan omgjøres. Du må også ha annen bostedsadresse enn foreldrene dine.

Husk at endring i opplæringsløpet kan ha konsekvens for lån og stipend du har fått i lånekassen. Dersom du avbryter eller endrer opplæringsløpet du informere lånekassen. Dette fordi det har betydning for omgjøring, utbetaling eller tilbakebetaling av lånet.