Murer og flislegger – svennebrev/fagbrev

Murer og flislegger

Kursinformasjon

Kurset er for deg som ønsker å jobbe med mur- og flislegging både ute og inne, på byggeplasser og i private hjem med muring av fasader, våtrom og monterer peis og pipe.

Kr ikon

kr. 49 000,-

Godkjent i Lånekassen.

Kr ikon

2 Semester

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Kurset er for deg som ønsker å jobbe med mur- og flislegging både ute og inne, på byggeplasser og i private hjem. Dette er også et yrke for deg med estetisk sans, og som ønsker å jobbe med interiør.

En murer jobber med muring av fasader i teglstein, våtrom og monterer peis og pipe. Som mur- og flislegger vil du også beherske grunnleggende ferdigheter som muring av grunnmur, vegger, og natursteinarbeider. Du vil også kunne mure blokkprodukter, buekonstruksjoner, armert murverk, trekking av gesims og fugebehandling.

Dette passer for deg som ønsker svennebrev i murerfaget, enten du har praksis fra tidligere eller ikke.

Mur- og flisleggere jobber ofte i murermester- eller entreprenørbedrifter. Du kan også bli ansatt i kommuner, fylkeskommuner, staten eller eiendomsforvaltningsbedrifter. Det er et svært godt arbeidsmarked for murere!

Våre samarbeidspartnere/murerbedrifter vil kunne tilby arbeidskontrakt for deg som starter på kurset og viser egnethet.

Innhold/temaer

Utdanningen er delt inn i to hovedområder

Produksjon

  • teglsteinsmuring, blokkmuring, pussarbeid, flis- og natursteinsarbeider og våtroms-arbeider og ulike rehabiliteringsarbeider
  • tegning og arbeidsbeskrivelser og bruk av måleverktøy
  • planlegging, gjennomføring og vurdering
  • bruk av preaksepterte løsninger og kvalitetssikringssystemer og fagets etiske krav.
  • helse, miljø og sikkerhet

Bransjelære

  • bruk av materialer og deres anvendelsesområder
  • beskrivelser og tegninger som grunnlag for å dokumentere produksjonen inngår
  • estetikk og kulturelle verdier
  • fagets historiske utvikling og plass i samfunnet

For mer informasjon se utdanningsdirektoratets sider

Gjennomføring

Undervisningen foregår både inne på skolen og ute i praksis. På skolen lærer du begreper, navn på utstyr og enkle blandingsmetoder for mur og flis. Her settes du i stand til å kunne få praksisplass ute hos en av våre samarbeidspartnere, murerfirma.

1 dag med skole og 2-3 dager med praksis ute i firma. Etter fullført eksamen jobber du som hjelpearbeider hos en murer/murerfirma til du har tilegnet deg nok praksis for å gå opp til svenneprøven.

Digital læringsportal og Office 365

I tillegg til undervisningen får du tilgang til K2s digitale læringsportal. Med Office 365 får du student-e-post, Office pakken, tilgang til samhandlingsverktøyet Teams og lagringsplass.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres 2 ganger pr år og oppmeldingsfristene er normalt 15. september og 15. januar. Plattform for oppmelding til eksamen kan variere fra fylke til fylke. Se fylkesoversikt her. Husk at betaling av eksamensavgiften skjer ved oppmelding.

Hva må til for å få svennebrev

Du må ha bestått teorieksamen for å kunne ta den praktiske svenneprøven. I tillegg må du dokumentere min 5 års relevant arbeidspraksis. Fagopplæringskontoret i ditt fylke vurderer din arbeidspraksis og arrangerer svenneprøven.

Lånekassestøtte

Utdanningen er godkjent i lånekassen. Du søker direkte via lanekassen.no.

For mer informasjon klikk her.

Støtteordning

Er du organisert i en fagforening, kan du i de fleste fagforeningene søke støtte til utdanning. Dersom du er organisert bør du sjekke med din fagforening om muligheter for støtte, frister og hvordan du søker.

Forkunnskaper

Du må ha fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha minimum B1-nivå i norsk muntlig og skriftlig.

Krav til utstyr

Som deltaker hos K2 må du ha tilgang til pc i undervisningen og under eksamen.