Nettundervisning – nesten som å være i klasserommet!

Hos oss får du nettundervisning på svært mange av våre kurs og utdanninger. Vår form er ulik tradisjonell nettundervisning, den ligner mer på vanlig klasseromsundervisning med faste undervisningsdager og kommunikasjon mellom deltakere og lærer i sanntid. 

Du slipper å forflytte deg, det er bare å logge seg på via pc’en, så er du i det virtuelle klasserommet sammen med læreren og de andre deltakerne. Det krever kun tilgang til pc via internett og headset. SÅ ENKELT!


Følg undervisningen fra egen PC uavhengig hvor du er! Du kan stille spørsmål og delta i diskusjoner. Alt du trenger er pc, hodetelefon med mikrofon og en god internettilkobling.

Undervisning på nett gir mange fordeler:

  • TIDSEFFEKTIVT – logg på klasserommet fra hvor du vil, og du slipper reisevei
  • FLEKSIBELT – se opptak av undervisningen når du ikke kan delta
  • TILPASSET LÆRINGSBEHOVET – opptak gjør at du kan repetere stoffet i eget tempo

Finner du et kurs eller en utdanning som passer for deg?

Nettundervisning

Barne- og ungdomsarbeider intensivkurs – fagbrev

Down arrow icon
Play Icon

Kursinformasjon

Barne- og ungdomsarbeider fagbrevutdanningen er for deg som jobber i barnehage eller SFO.

Kr ikon

kr. 15 900,-

Godkjent i Lånekassen.

Kr ikon

1 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Nettundervisning

26. august 2020 - 2. desember 2020

17:00 - 20:30

Oslo

26. august 2020 - 2. desember 2020

17:00 - 20:30

Tønsberg

26. august 2020 - 2. desember 2020

17:00 - 20:30

Porsgrunn

26. august 2020 - 2. desember 2020

17:00 - 20:30

Bærum

26. august 2020 - 2. desember 2020

17:00 - 20:30

Drammen

26. august 2020 - 2. desember 2020

17:00 - 20:30

Nettundervisning

27. januar 2021 - 26. mai 2021

17:00 - 20:30

Oslo

27. januar 2021 - 26. mai 2021

17:00 - 20:30

Bærum

27. januar 2021 - 26. mai 2021

17:00 - 20:30

Tønsberg

27. januar 2021 - 26. mai 2021

17:00 - 20:30

Drammen

27. januar 2021 - 26. mai 2021

17:00 - 20:30

Byggdrifter intensivkurs – fagbrev

Down arrow icon

Kursinformasjon

Du får kompetanse på drift og vedlikehold av bygninger, anlegg og installasjoner.

Kr ikon

kr. 15 900,-

Godkjent i Lånekassen.

Kr ikon

1 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Porsgrunn

27. august 2020 - 3. desember 2020

17:00 - 20:30

Tønsberg

27. august 2020 - 3. desember 2020

17:00 - 20:30

Drammen

27. august 2020 - 3. desember 2020

17:00 - 20:30

Bærum

27. august 2020 - 3. desember 2020

17:00 - 20:30

Oslo

27. august 2020 - 3. desember 2020

17:00 - 20:30

Nettundervisning

27. august 2020 - 3. desember 2020

17:00 - 20:30

Nettundervisning

21. januar 2021 - 27. mai 2021

17:00 - 20:30

Oslo

21. januar 2021 - 27. mai 2021

17:00 - 20:30

Drammen

21. januar 2021 - 27. mai 2021

17:00 - 20:30

Porsgrunn

21. januar 2021 - 27. mai 2021

17:00 - 20:30

Tønsberg

21. januar 2021 - 27. mai 2021

17:00 - 20:30

Fysikk FY1

Down arrow icon

Kursinformasjon

Fysikk FY1 er for deg som trenger fysikk for videre studier eller for å forbedre karakteren din. Du lærer om fysikens begreper, symboler og språk.

Kr ikon

kr. 13 900,-

Kurspris belastes pr semester

Kr ikon

2 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Tønsberg

26. august 2020 - 2. juni 2021

17:00 - 20:00

Nettundervisning

26. august 2020 - 2. juni 2021

17:00 - 20:00

Helse- og oppvekstfag VG1

Down arrow icon

Kursinformasjon

Kurset er for deg som ønsker å gå videre mot fagbrev i Helsearbeider, Barne- og ungdomsarbeider, Ambulansesjåfør eller mot autorisasjon som Helsesekretær, Tannhelsesekret...

Kr ikon

kr. 15 900,-

Godkjent i Lånekassen.

Kr ikon

1 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Tønsberg

24. august 2020 - 7. desember 2020

17:00 - 21:00

Porsgrunn

24. august 2020 - 7. desember 2020

17:00 - 21:00

Drammen

24. august 2020 - 7. desember 2020

17:00 - 21:00

Oslo

24. august 2020 - 7. desember 2020

17:00 - 21:00

Oslo

24. august 2020 - 7. desember 2020

10:00 - 14:00

Nettundervisning

25. august 2020 - 15. desember 2020

17:00 - 21:00

Tønsberg

11. januar 2021 - 7. juni 2021

17:00 - 21:00

Drammen

11. januar 2021 - 7. juni 2021

17:00 - 21:00

Porsgrunn

11. januar 2021 - 7. juni 2021

17:00 - 21:00

Oslo

11. januar 2021 - 7. juni 2021

17:00 - 21:00

Nettundervisning

12. januar 2021 - 8. juni 2021

17:00 - 21:00

Helsefagarbeider – fagbrev

Down arrow icon

Kursinformasjon

Du lærer å gi omsorg, grunnleggende sykepleie og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten.

Kr ikon

kr. 31 800,-

Godkjent i Lånekassen.

Kr ikon

2 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Tønsberg

24. august 2020 - 9. juni 2021

17:00 - 21:00

Oslo

24. august 2020 - 9. juni 2021

17:00 - 21:00

Drammen

24. august 2020 - 10. juni 2021

17:00 - 21:00

Porsgrunn

24. august 2020 - 10. juni 2021

17:00 - 21:00

Nettundervisning

25. august 2020 - 1. juni 2021

17:00 - 20:30

Oslo

11. januar 2021 - 8. desember 2021

17:00 - 21:00

Helsefagarbeider intensivkurs – fagbrev

Down arrow icon

Kursinformasjon

Du lærer å gi omsorg, grunnleggende sykepleie og mijøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten.

Kr ikon

kr. 15 900,-

Godkjent i Lånekassen.

Kr ikon

1 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Nettundervisning

25. august 2020 - 1. desember 2020

17:00 - 20:30

Bærum

25. august 2020 - 1. desember 2020

17:00 - 20:30

Sandefjord

25. august 2020 - 1. desember 2020

17:00 - 20:30

Drammen

26. august 2020 - 2. desember 2020

17:00 - 20:30

Porsgrunn

26. august 2020 - 2. desember 2020

17:00 - 20:30

Tønsberg

26. august 2020 - 2. desember 2020

17:00 - 20:30

Oslo

26. august 2020 - 2. desember 2020

17:10 - 20:30

Nettundervisning

27. januar 2021 - 2. juni 2021

17:00 - 20:30

Bærum

27. januar 2021 - 2. juni 2021

17:00 - 20:30

Drammen

27. januar 2021 - 2. juni 2021

17:00 - 21:00

Oslo

27. januar 2021 - 2. juni 2021

17:00 - 21:00

Tønsberg

27. januar 2021 - 2. juni 2021

17:00 - 21:00

Porsgrunn

27. januar 2021 - 2. juni 2021

17:00 - 21:00

Helseservice VG2

Down arrow icon

Kursinformasjon

Helseservice

Kr ikon

kr. 21 500,-

Godkjent i Lånekassen.

Kr ikon

1 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Porsgrunn

25. august 2020 - 8. desember 2020

17:00 - 21:00

Drammen

25. august 2020 - 8. desember 2020

17:00 - 21:00

Tønsberg

25. august 2020 - 8. desember 2020

17:00 - 21:00

Oslo

25. august 2020 - 8. desember 2020

10:00 - 14:00

Nettundervisning

25. august 2020 - 8. desember 2020

17:00 - 21:00

Porsgrunn

12. januar 2021 - 8. juni 2021

17:00 - 21:00

Drammen

12. januar 2021 - 8. juni 2021

17:00 - 21:00

Tønsberg

12. januar 2021 - 8. juni 2021

17:00 - 21:00

Oslo

12. januar 2021 - 8. juni 2021

17:00 - 21:00

Nettundervisning

12. januar 2021 - 8. juni 2021

17:00 - 21:00

IKT-servicemedarbeider intensivkurs – Fagbrev

Down arrow icon

Kursinformasjon

Du får grunnlag for å jobbe med drift og vedlikehold av nettverk og software, brukerstøtte og service.

Kr ikon

kr. 15 900,-

Godkjent i Lånekassen.

Kr ikon

1 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Nettundervisning

24. august 2020 - 30. november 2020

17:00 - 20:30

Porsgrunn

24. august 2020 - 30. november 2020

17:00 - 20:30

Drammen

24. august 2020 - 30. november 2020

17:00 - 20:30

Tønsberg

24. august 2020 - 30. november 2020

17:00 - 20:30

Bærum

24. august 2020 - 30. november 2020

17:00 - 20:30

Oslo

24. august 2020 - 30. november 2020

17:00 - 20:30

Nettundervisning

25. januar 2021 - 31. mai 2021

17:00 - 20:30

Porsgrunn

25. januar 2021 - 31. mai 2021

17:00 - 20:30

Drammen

25. januar 2021 - 31. mai 2021

20:00 - 20:30

Tønsberg

25. januar 2021 - 31. mai 2021

17:00 - 20:30

Oslo

25. januar 2021 - 31. mai 2021

17:00 - 20:30

Bærum

25. januar 2021 - 31. mai 2021

17:00 - 20:30

Institusjonskokk intensivkurs – fagbrev

Down arrow icon

Kursinformasjon

Kurset et for deg som jobber i kantiner og institusjoner som sykehus, eldresentre og fengsler og som ønsker fagbrev.

Kr ikon

kr. 15 900,-

Godkjent i Lånekassen.

Kr ikon

1 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Porsgrunn

25. august 2020 - 1. desember 2020

17:00 - 20:30

Tønsberg

25. august 2020 - 1. desember 2020

17:00 - 20:30

Drammen

25. august 2020 - 1. desember 2020

17:00 - 20:30

Bærum

25. august 2020 - 1. desember 2020

17:00 - 20:30

Oslo

25. august 2020 - 1. desember 2020

17:00 - 20:30

Nettundervisning

25. august 2020 - 1. desember 2020

17:00 - 20:30

Nettundervisning

26. januar 2021 - 1. juni 2021

17:00 - 20:30

Porsgrunn

26. januar 2021 - 1. juni 2021

17:00 - 20:30

Drammen

26. januar 2021 - 1. juni 2021

17:00 - 20:30

Tønsberg

26. januar 2021 - 1. juni 2021

17:00 - 20:30

Oslo

26. januar 2021 - 1. juni 2021

17:00 - 20:30

Bærum

26. januar 2021 - 1. juni 2021

17:00 - 20:30

Kjemi KJ1

Down arrow icon

Kursinformasjon

I Kjemi 1 lærer du om periodesystemet, molekyler, organiske forbindelser, kjemiske reaksjoner, syrer og baser.

Kr ikon

kr. 13 900,-

Kurspris belastes pr semester

Kr ikon

1 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Tønsberg

24. august 2020 - 14. desember 2020

17:00 - 20:00

Nettundervisning

24. august 2020 - 14. desember 2020

17:00 - 20:00

Send oss en melding!