Logistikkoperatør intensivkurs – fagbrev

Logistikkoperatør i arbeid

Kursinformasjon

Ta teorikurs (vg3) til fagbrev Logistikkoperatør. K2 tilbyr eksamensforberedende kurs (privatist). Passer for deg som har erfaring innen logistikkfaget.

Type

Pris

Varighet

Kommentar

Type

Klasserom på campus

Pris

kr. 18 900,-

Varighet

1 Semester

Kommentar

Godkjent i lånekassen

Type

Nettundervisning

Pris

kr. 18 900,-

Varighet

1 Semester

Kommentar

Godkjent i lånekassen

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Logistikkoperatørkurset er for deg som jobber med lasting, lossing og klargjøring for forsendelse av gods eller passasjerer. Kurset gir deg teorien (vg3) som du må ha før du kan avlegge fagprøven.Du får grunnlag for lagring og interntransport av varer og gods, sikring av last og klargjøring for forsendelse.

Innhold/temaer

Sentrale emner i opplæringen er blant annet:

Eksternlogistikk

 • planlegge og håndtere gods sikkert og miljøvennlig i henhold til godsets egenart og bedriftens kvalitetskrav
 • bruke nasjonalt og internasjonalt regelverk for befordring av gods og bagasje
 • klassifisere og dokumentere gods for transport i samsvar med sendingens innhold
 • velge ut og bruke egnet utstyr og metode ved lasting og lossing etter gjeldende regelverk
 • behandle toll- og fraktdokumenter i samsvar med gjeldende regelverk
 • utføre service og kundebehandling i samsvar med bedriftens målsetninger
 • vurdere transportløsninger ut fra godsets egenart
 • klargjøre varer og gods for videre produksjon

Internlogistikk og lagerhold

 • planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidsoppgaver i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • gjøre rede for bedriftens organisering og målsettinger
 • utføre service og kundebehandling i samsvar med bedriftens kvalitetskrav
 • håndtere varer og gods i samsvar med bedriftens krav til kvalitet og lønnsomhet
 • bruke bedriftens digitale og elektroniske verktøy ved kommunikasjon og utførelse av arbeidsprosesser
 • registrere varer inn til og ut fra lager og bruke lagerstyringssystem til å identifisere varenes lagerplassering
 • velge emballasje for den enkelte varetypen og emballere for lagring og transport
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i logistikkfaget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter
 • utføre arbeidsoppgaver på en ergonomisk riktig måte

For mer informasjon se utdanningsdirektoratets sider udir.no

Dette passer for deg som

 • har erfaring innen logistikk og som ønsker å formalisere kompetansen din

Gjennomføring

Kurset gjennomføres både som klasseromsundervisning og nettundervisning på kveldstid en kveld i uken over ett semester. Her møter du erfarne og dyktige lærere som følger deg på veien til å nå dine mål. Kurset er tilrettelagt slik at du kan kombinere det med fulltidsjobb.

Klasseromsundervisning

Dette er undervisning hvor du møter til fastlagt tid og sted, og følger undervisningen sammen med andre deltakere.

Interaktiv nettundervisning

Dette er undervisning hvor du møter til fastlagt tid via din pc. Du følger undervisningen live sammen med andre deltakere. Du kan se all undervisning i opptak i etterkant.

Se video for hvordan nettundervisning fungerer her.

Digital læringsportal og Office 365

I tillegg til undervisningen får du tilgang til K2s digitale læringsportal. Med Office 365 får du student-e-post, Office pakken, tilgang til samhandlingsverktøyet Teams og lagringsplass.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres 2 ganger pr år og oppmeldingsfristene er normalt 15. september og 1. februar. Plattform for oppmelding til eksamen kan variere fra fylke til fylke. Se fylkesoversikt her. Husk at betaling av eksamensavgiften skjer ved oppmelding.

Hva må til for å få fagbrev

Du må ha bestått teorieksamen for å kunne ta den praktiske fagprøven. I tillegg må du dokumentere min 5 års relevant arbeidspraksis. Fagopplæringskontoret i ditt fylke vurderer din arbeidspraksis og arrangerer fagprøven.

Lånekassestøtte

Utdanningen er godkjent i lånekassen. Du søker direkte via lanekassen.no.

For mer informasjon klikk her.

Støtteordning

Er du organisert i en fagforening, kan du i de fleste fagforeningene søke støtte til utdanning. Dersom du er organisert bør du sjekke med din fagforening om muligheter for støtte, frister og hvordan du søker.

Forkunnskaper

Du må ha fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha minimum B1-nivå i norsk muntlig og skriftlig.

Krav til utstyr

Som deltaker hos K2 må du ha tilgang til pc i undervisningen og under eksamen.