IT-utvikler intensivkurs – Fagbrev

Kursinformasjon

Ta teorikurs (vg3) til IT- utviklerfaget fagbrev. K2 tilbyr eksamensforberedende kurs (privatist). Passer for deg som har erfaring med å utvikle og integrere IT-løsninger...

Type

Pris

Varighet

Kommentar

Type

Klasserom på campus

Pris

kr. 20 900,-

Varighet

1 Semester

Kommentar

Type

Nettundervisning

Pris

kr. 20 900,-

Varighet

1 Semester

Kommentar

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

IT-utviklerfaget handler om å utvikle og integrere IT-løsninger i en virksomhet. Kurset gir deg teorien (vg3) som du må ha før du kan avlegge fagprøven IT-utviklerfaget. Innholdet innebærer koding og programmering, å utvikle og designe IT-løsninger samt planlegging og vurdering av en virksomhets bruk av IT-løsninger og ny teknologi. Kurset gir deg teorien (vg3) som du må ha før du kan avlegge fagprøven

Innhold/temaer

 • planlegge, utvikle og dokumentere løsninger med innebygd personvern og sikkerhet
 • planlegge, utvikle og dokumentere løsninger som er energieffektive og bærekraftige
 • videreutvikle en løsning for å ivareta brukernes behov
 • planlegge, utvikle, sette opp og dokumentere systemer for datainnsamling, analyse og visualisering
 • planlegge, utvikle, sette opp og dokumentere integrasjoner mellom ulike systemer og databaser
 • utvikle og bruke dokumentasjon og veiledninger
 • veilede brukere i ulike oppgaver
 • håndtere påloggingsopplysninger på en sikker og forsvarlig måte
 • utvikle og tilpasse brukergrensesnitt som ivaretar krav til universell utforming
 • velge og bruke relevante rammeverk og moduler til utvikling
 • beskrive konsekvenser av teknisk gjeld i løsninger
 • beskrive hvilke krav som ulike løsninger stiller til infrastruktur, og hvilke muligheter og begrensninger som følger av infrastrukturen
 • gjøre rede for og anvende gjeldende regelverk for personvern, opphavsrett og informasjonssikkerhet i eget arbeid
 • bruke utviklingsstrategier og samarbeide med andre utviklere
 • feilsøke kode og rette feil i algoritmer og kode
 • utforske prosesser knyttet til testing og feilsøking i utvikling av løsninger
 • behandle bedriftsinterne opplysninger på en sikker og etisk forsvarlig måte
 • utforske konseptene maskinlæring og kunstig intelligens
 • utforske og vurdere eksisterende og nye teknologier og bransjerelevante kodespråk
 • reflektere over og beskrive hvordan teknologi kan misbrukes og påvirke samfunnet negativt
 • gjøre rede for hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og reflektere over hvilke plikter og rettigheter arbeidsgiver og arbeidstaker har i lærebedriften

For mer informasjon se utdanningsdirektoratets sider Udir.no

Dette passer for deg som

- har allsidig erfaring innen utvikling og integrering av IT-løsninger i en virksomhet

Gjennomføring

Kurset gjennomføres både som klasseromsundervisning og nettundervisning på kveldstid en kveld i uken over ett semester. Her møter du erfarne og dyktige lærere som følger deg på veien til å nå dine mål. Kurset er tilrettelagt slik at du kan kombinere det med fulltidsjobb.

Klasseromsundervisning

Dette er undervisning hvor du møter til fastlagt tid og sted, og følger undervisningen sammen med andre deltakere.

Interaktiv nettundervisning

Dette er undervisning hvor du møter til fastlagt tid via din pc. Du følger undervisningen live sammen med andre deltakere. Du kan se all undervisning i opptak i etterkant.

Se video for hvordan nettundervisning fungerer her.

Din digitale læringsportal og Oficce 365

I tillegg til undervisningen får du tilgang til K2s digitale læringsportal. Med Office 365 får du student-e-post, Office pakken, tilgang til samhandlingsverktøyet Teams og lagringsplass.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres 2 ganger pr år og oppmeldingsfristene er normalt 15. september og 1. februar. Plattform for oppmelding til eksamen kan variere fra fylke til fylke. Se fylkesoversikt her. Husk at betaling av eksamensavgiften skjer ved oppmelding.

Hva må til for å få fagbrev

Du må ha bestått teorieksamen for å kunne ta den praktiske fagprøven. I tillegg må du dokumentere min 5 års relevant arbeidspraksis. Fagopplæringskontoret i ditt fylke vurderer din arbeidspraksis og arrangerer svenneprøven.

Veiledning

Vi har veiledere med mange års erfaring som står klare til å hjelpe deg! Du kan kontakte oss på telefon, chat, mail eller velge "send meg info" knappen under.

Lånekassestøtte

Utdanningen er godkjent i lånekassen. Du søker direkte via lanekassen.no.

For mer informasjon klikk her.

Støtteordning

Er du organisert i en fagforening, kan du i de fleste fagforeningene søke støtte til utdanning. Dersom du er organisert bør du sjekke med din fagforening om muligheter for støtte, frister og hvordan du søker.

Forkunnskap

Du må ha fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige bør ha minimum B1-nivå i norsk muntlig og skriftlig. Dersom du har behov for å lære mere norsk før du starter på utdanning har vi norskkurs på forskjellig nivå (A1-B2). Språkkursene er digitale med personlig oppfølging fra lærer. Se alle kurs her

Krav til utstyr

Som deltaker hos K2 må du ha tilgang til pc i undervisningen og under eksamen.

Praktisk info

Du vil finne mye informasjon om ofte stilte spørsmål på nettsiden vår under praktisk info.