Print Friendly version of featured image
K2s nettsteder > K2 utdanning > Utdanningsbloggen > Arbeid og utdanning > Gode jobbutsikter for helsearbeidere og håndverkere

Gode jobbutsikter for helsearbeidere og håndverkere

Norske virksomheter mangler til sammen 46 000 personer. Mangelen innen helse og bygg/anlegg utgjør nesten halvparten. Tallene er hentet fra NAV sin årlige Bedriftsundersøkelse.

Dette er gode tall for de som ønsker seg inn i disse yrkene. Det er jobber, men mange mangler den formelle kompetansen arbeidsgiverne trenger. Regjeringen jobber kontinuerlig med å utjevne kjønnsbalanser og øke status i disse yrkesgruppene.

Som utdanningsinstitusjon erfarer vi stor pågang til våre yrkesrettede deltidsutdanninger fagbrev og autorisasjoner. Tilbakemeldingene fra våre deltakere er at de er opplever seg selv som attraktive arbeidstakere, og mange får jobb allerede mens de er i utdanning.

Bedriftsundersøkelsen til NAV gir arbeidstakere bedre oversikt over arbeidslivet i Norge slik at de kan ta de riktige yrkesvalgene.

NAV Bedriftsundersøkelse 2021
Foto: Hans Christian Holte , Arbeids- og velferdsdirektør NAV

Innen helseyrkene ser vi sterk vekst og etterspørsel etter følgende av våre utdanninger – Helsefagarbeider fagbrev og autorisert Helsesekretær, Tannhelsesekretær og Apotektekniker.

Bygg og håndverksyrkene Elektriker, Rørlegger, Tømrer, Byggdrifter, Murer og flislegger, er de mest aktuelle utdanningene på våre campus.

En annen gruppe som nevnes i undersøkelsen er IKT-medarbeidere. NAV estimerer en mangel på kvalifisert arbeidskraft på 5 450 i denne yrkesgruppen.

sdadadasd

Del Innlegg