Studiebelastning

Her finner du informasjon om studebelastning på alle utdanninger hos K2.

Studieperioden må ha en varighet på minst 1 semester for å kvalifisere til lån/stipend i Lånekassen. Tabellene under viser studiebelastning for fagpakker og enkeltfag.

Generell studiekompetanse/enkeltkurs

Ordinær gjennomføring (2 semester)

6-fagpakken100 %
4-fagpakken100 %
Norsk muntlig og skriftlig47 %
Matematikk 1PY + 2PY27 %
Historie17 %
Naturfag17 %
Engelsk17 %
Samfunnsfag (ett semester)20 %

Intensiv gjennomføring (1 semester)

6-fagpakken100 %
4-fagpakken100 %
Norsk muntlig og skriftlig93 %
Matematikk 1PY + 2PY54 %
Historie34 %
Naturfag34 %
Engelsk34 %
Samfunnsfag (ett semester)20 %

Realfag fordypning

Matermatikk R1 (1 semester)33 %
Matermatikk R2 (1 semester)33 %
Fysikk FY1 (2 semestre)16,5 %
Kjemi KJ116,5 %

Fag-/svennebrev og autorisasjonsfag

Alle fagbrev og autorisasjonsfag hos K2 utgjør 100% studiebelastning uavhengig av antall semestre.