Tannhelsesekretær vg3

Kursinformasjon

Ta Tannhelsesekretær vg3 hos K2 utdanning (privatist). Dette passer for deg som ønsker autorisasjon som Tannhelsesekretær.

Type

Pris

Varighet

Kommentar

Type

Klasserom på campus

Pris

kr. 38 100,-

Varighet

1 Semester

Kommentar

Godkjent i lånekassen

Type

Nettundervisning + Lab eller klinikk-kurs

Pris

kr. 38 100,-

Varighet

1 Semester

Kommentar

Godkjent i lånekassen

Type

Nettundervisning (uten klinikk)

Pris

kr. 21 500,-

Varighet

1 Semester

Kommentar

Godkjent i lånekassen

Type

Klinikk-kurs

Pris

kr. 20 900,-

Varighet

6 Dag(er)

Kommentar

To helgesamlinger + forberedelser

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Tannhelsesekretæren assisterer tannlegen, og har hovedansvaret for hygienen og smittevernet på tannklinikken. Tannhelsesekretæren jobber tett på pasienter og pårørende. Som tannhelsesekretær har du hovedansvaret for smittevern og hygiene på tannklinikken. Du må derfor ha mye kunnskap om hvordan du skal ta vare på sikkerheten til pasienten. Tannhelsesekretæren assisterer tannlegen i alle typer behandling, og må ha gode kunnskaper om anatomi, fysiologi, patologi, materiallære og tanninstrumenter.

Innhold/temaer

Dette er siste semester på Tannehelsesekretær, og passer for deg som har Helse- og oppvekst vg1 og Helseservice vg2 fra tidligere.

Sentrale emner i opplæringen er:

 • smittevern
 • desinfisering, sterilisering og vedlikehold av instrumenter og utstyr
 • håndtering av tannbehandlingsmaterialer og de vanligste legemidlene
 • bestilling og oppbevaring av forbruksmaterialer
 • røntgenbilder
 • enklere laboratoriearbeid
 • klargjøring av utstyr og instrumenter til pasientbehandling
 • service til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
 • administrativt arbeid som aktivitetsplanlegging, regnskap og rapportering

Se læreplan på utdanningsdirektoratets sider udir.no

Dette passer for deg som

 • som har godkjent Helse- og oppvekst vg1 og Helseservice vg2 fra tidligere
 • som ønsker å jobbe selvstendig som autorisert tannhelsesekretær

Gjennomføring

Utdanningen kan gjennomføres og på ulike måter (se under), du velger den formen som passer deg best. Uansett gjennomføringsform har du alltid 1:1-kontakt med din lærer. Vårt mål er å gjøre deg best mulig forberedt til eksamen. På vg3 må du selv ordne praksisplass ute på et tannlegekontor 1-2 dager pr. uke.

Campus
Utdanningen gjennomføres som klasseromsundervisning en kveld/dag pr uke over halvannet år (tre semestre).

Merk at følgende gjelder:
På campus Drammen, Sandvika, Porsgrunn og Fredrikstad må deltakerne siste semester (vg3) velge enten Oslo, Bergen, Trondheim, Tønsberg eller som nettundervisning/klinikk-kurs. 

Undervisning via nett + klinikk-kurs på campus
Utdanningen gjennomføres som en kombinasjon av nettundervisning (via Teams) + 2 fysiske helgesamlinger på campus Oslo, Trondheim eller Bergen (klinikk-kurs)

Nettundervisning gjennomføres på Teams til faste tider en gang i uken. Undervisningen foregår live sammen med andre deltakere. Opptak gjør at du enkelt kan repetere fagstoffet. 

Office 365 online og digital læringsportal 

Deltakere på campus og nettundervisning får tilgang til office 365 online (inneholder blant annet mail, word, excel, powerpoint og teams). 

Eksamen

Som deltaker ved K2 er du privatist og tar eksamen i tre programfag og en tverrfaglig. Eksamen arrangeres 2 ganger pr år og oppmeldingsfristene er normalt 15. september og 1.februar. Plattform for oppmelding til eksamen kan variere fra fylke til fylke. Se fylkesoversikt her. Husk at betaling av eksamensavgiften skjer ved oppmelding. 

Hva må til for å få autorisasjon

Tannhelsesekretærfaget er et autorisasjonsfag og du tar både teori og praksis hos oss.

For å kunne søke autorisasjon som tannhelsesekretær må du ha vitnemål. Vitnemålet må inneholde alle programfag fra vg1, vg2 og vg3, samt yrkesfaglige fellesfag som er norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og gym. Dersom man har jobbet i 5 år eller mer i 100% stilling kan man søke fritak fra de yrkesfaglige fellesfagene. Du må også på vitnemålet ha faget YFF. YFF er yrkesfaglig fordypning, dette er ikke et fag man kan ta som privatist. For å dekke kravet kan man dokumentere 526 timer arbeidserfaring/praksis i et relevant lærefag i vg3 eller ha fag fra vg3 studieforberedende for eksempel norsk og historie.

Vitnemålet bruker du for å søke autorisasjon hos Helsedirektoratet. Da får du tittelen autorisert tannhelsesekretær.

Lånekassestøtte

Utdanningen er godkjent i lånekassen. Du søker direkte via lanekassen.no.
For mer informasjon se nettsidene våre under praktisk info.

Støtteordning

Er du organisert i en fagforening, kan du i de fleste fagforeningene søke støtte til utdanning. Dersom du er organisert bør du sjekke med din fagforening om muligheter for støtte, frister og hvordan du søker.

Forkunnskaper

Du må ha fullført Helse- og oppvekst vg1 og Helseservice vg2. Minoritetsspråklige bør ha minimum B1-nivå i norsk muntlig og skriftlig. Dersom du har behov for å lære mere norsk før du starter på utdanning har vi norskkurs på forskjellig nivå (A1-B2). Språkkursene er digitale med personlig oppfølging fra lærer. Se alle kurs her

Krav til utstyr

Som deltaker hos K2 må du ha tilgang til pc i undervisningen og eksamen. I tillegg trenger du PC-versjonen av Office eller tilsvarende programmer. Online-versjonen som du får tilgang til som deltaker hos K2, kan ikke benyttes på eksamen da denne krever nettilgang. Se her hva du har tilgang til av nettbaserte ressurser på eksamen.

Praktisk info

Du finner mye informasjon om ofte stilte spørsmål på nettsiden vår under praktisk info.