Fagkoder og læreplaner

Kodene under gjelder f.o.m høsten 2022

Helse utdanninger

vg1 Helse og oppvekst vg1

Eksamenskoder
med link til Udir
Navn på fagTimeantall
HSF1006Helsefremmende arbeid197
HSF1007Kommunikasjon og samhandling140
HSF1008Yrkesliv i helse- og oppvekstfag 
140
HSF1009Tverrfaglig eksamen, helse- og oppvekstfag, privatister
Læreplan: vg1 helse og oppvekst 

vg2 Helseservice

Eksamenskoder
med link til Udir
Navn på fagTimeantall
HES2005Helse og sjukdom197
HES2006Kommunikasjon og samhandling140
HES2007Yrkesliv i helseservicefag 
140
HES2008Tverrfaglig eksamen, helseservicefag
Læreplan: Læreplan: vg2 helseservice

vg3 Helsesekretær

Eksamenskoder
med link til Udir
Navn på fagTimeantall
HSE3001Helsefremmende arbeid371
HSE3002Kommunikasjon og samhandling184
HSE3003 Yrkesutøvelse  
370
HSE3004Tverrfaglig eksamen, helsesekretær
Læreplan: vg3 helsesekretær

vg3 Apotektekniker

Eksamenskoder
med link til Udir
Navn på fagTimeantall
APO3001

Helsefremmende arbeid371
APO3002Kommunikasjon og samhandling139
APO3003Yrkesutøvelse  
415
APO3004Tverrfaglig eksamen, apotekteknikk
Læreplan: vg3 apotektekniker

vg3 Tannhelsesekretær

Eksamenskoder
med link til Udir
Navn på fagTimeantall
TAN3001

Helsefremmende arbeid250
TAN3002Kommunikasjon og samhandling250
TAN3003 Yrkesutøvelse  
425
TAN3004 Tverrfaglig eksamen, tannhelsesekretær
Læreplan: vg3 tannhelsesekretær

vg2 Helsesearbeiderfag

Eksamenskoder
med link til Udir
Navn på fagTimeantall
HEA2005 Helsefremmende arbeid197
HEA2006 Kommunikasjon og samhandling 140
HEA2007 Yrkesliv i helsearbeiderfag 
140
HEA2008 Tverrfaglig eksamen helsearbeiderfag
HEA3102Yrkesteorien vg3 arbeid
Læreplan: vg2 helsearbeiderfag

vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Eksamenskoder
med link til Udir
Navn på fagTimeantall
BUA2005Pedagogisk arbeid 197
BUA2006Kommunikasjon og samhandling 140
BUA2007Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag 
140
BUA2008Tverrfaglig eksamen barne- og ungdomsarbeiderfag
BUA3102Yrkesteorien vg3
Læreplan: vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag

2 semestre Yrkesfagutdanning

Elektrikerfaget vg3

Eksamenskoder
med link til Udir
Navn på fagLæreplan
ELE3003Elektrikerfaget – praksiskandidat Elektrikerfaget vg3
ELE3002Elektrikerfaget, skriftlig

Rørleggerfaget vg3

Eksamenskoder
med link til Udir
Navn på fagLæreplan
RLF3003 Rørleggerfaget – praksiskandidatRørleggerfaget vg3

Studieforberedendefag 6 fagspakken / påbygg

Studieforberedendefag 6 fagspakken

Eksamens-koderNavn på fagLink til læreplan
NOR1211 Norsk hovedmål skriftligNorsk vg3 skriftlig
NOR1213 Norsk muntligNorsk vg3 muntlig
NOR1212Norsk sidemål skriftligNorsk vg3 sidemål
NOR1405 Norsk  skriftlig
for elever med kort botid*
Norsk vg3 skriftlig,  kort botid
NOR1406 Norsk muntlig
for elever med kort botid*
 Norsk vg3 skriftlig,  kort botid
ENG1008  Engelsk muntligEngelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig
ENG1007Engelsk skriftligEngelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram
MAT1019Matematikk 1PMatematikk 1P
MAT1023Matematikk 2PMatematikk 2P
NAT1007NaturfagNaturfag vg1 SF
HIS1002HistorieHistorie vg3 studieforberedende utdanningsprogram
SAK1001SamfunnskunnskapSamfunnskunnskap – fellesfag vg1
REA3056Matematikk R1Matematikk R1
REA3024Matematikk R2Matematikk R2
REA3038Fysikk 1Fysikk 1
* For å kunne få opplæring etter læreplanen må elevene ha rett til særskilt norskopplæring
etter opplæringsloven § 3-12 og ha kortere enn seks års botid i Norge.

Påbygg

Eksamens-koderNavn på fagLink til læreplan
NOR1231Norsk hovedmål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligNorsk hovedmål påbygg
NOR1232Norsk sidemål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligNorsk sidemål påbygg
NOR1233Norsk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntligNorsk muntlig påbygg
NOR1410Norsk skriftlig
for elever med kort botid *
Norsk skriftlig, kort botid påbygg
NOR1411Norsk muntlig
for elever med kort botid *
Norsk muntlig, kort botid påbygg
MAT1151Matematikk fellesfag 2P-Y – Vg3 påbygging til generell studiekompetanseMatematikk 2P, påbygg
NAT1003Naturfag, vg3 påbygging til generell studiekompetansenaturfag, påbygg
HIS1003Historie vg3 påbygging til generell studiekompetansehistorie, påbygg
* For å kunne få opplæring etter læreplanen må elevene ha rett til særskilt norskopplæring
etter opplæringsloven § 3-12 og ha kortere enn seks års botid i Norge.

Intensiv utdanninger (vg3)

Intensiv kurs vg3

Eksamens-
koder
Navn på fagLink til læreplan
SLG3102 Salgsmedarbeidersalgsfaget vg3
KAD3102Kontor og administrasjonsmedarbeiderkontor- og administrasjonsfaget Vg3
BDR3102 Byggdrifterbyggdrifterfaget Vg3
BUA3102 Barne- og ungdomsarbeiderbarne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3
HEA3102Helsefagarbeiderhelsearbeiderfaget Vg3
RHO3102Renholdsoperatørrenholdsoperatørfaget Vg3
ISF3102IKT-servicemedarbeiderIKT-servicefaget Vg3
KOK3102Kokkkokkfaget Vg3
IKO3102Institusjonskokkinstitusjonskokkfaget Vg3
LOG3102Logistikkoperatørlogistikkfaget Vg3 
YRK3102Yrkessjåføryrkessjåførfaget Vg3
SER3102Servitørservitørfaget Vg3
TMF3102Tømrertømrarfaget Vg3