Fagkoder og læreplaner

Kodene under gjelder f.o.m høsten 2022

Helse utdanninger

vg1 Helse og oppvekst

Eksamenskoder
med link til Udir
Navn på fagTimeantall
HSF1006Helsefremmende arbeid197
HSF1007Kommunikasjon og samhandling140
HSF1008Yrkesliv i helse- og oppvekstfag 
140
HSF1009Tverrfaglig eksamen, helse- og oppvekstfag, privatister
Læreplan: vg1 helse og oppvekst 

vg2 Helseservice

Eksamenskoder
med link til Udir
Navn på fagTimeantall
HES2005Helse og sjukdom197
HES2006Kommunikasjon og samhandling140
HES2007Yrkesliv i helseservicefag 
140
HES2008Tverrfaglig eksamen, helseservicefag
Læreplan: Læreplan: vg2 helseservice

vg3 Helsesekretær

Eksamenskoder
med link til Udir
Navn på fagTimeantall
HSE3005Helsefremmende arbeid371
HSE3006Kommunikasjon og samhandling184
HSE3007Helsesekretær vg3 – Yrkesliv i helsesekretærfaget 
370
HSE3008Tverrfaglig eksamen, helsesekretær
Læreplan: vg3 helsesekretær

vg3 Apotektekniker

Eksamenskoder
med link til Udir
Navn på fagTimeantall
APO3005Helseveiledning i apotek371
APO3006Kommunikasjon og samhandling139
APO3007Yrkesliv i apotekteknikkfaget 
415
APO3008Tverrfaglig eksamen, apotekteknikk
Læreplan: vg3 apotektekniker

vg3 Tannhelsesekretær

Eksamenskoder
med link til Udir
Navn på fagTimeantall
TAN3005Smittevern, tannanatomi, fysiologi250
TAN3006Kommunikasjon og samhandling250
TAN3007 Yrkesliv i Tannhelsesekretærfaget  
425
TAN3008 Tverrfaglig eksamen, tannhelsesekretær
Læreplan: vg3 tannhelsesekretær

vg2/vg3 Helsesearbeiderfag

Eksamenskoder
med link til Udir
Navn på fagTimeantall
HEA2005 Helsefremmende arbeid197
HEA2006 Kommunikasjon og samhandling 140
HEA2007 Yrkesliv i helsearbeiderfag 
140
HEA2008 Tverrfaglig eksamen helsearbeiderfag
HEA3103Yrkesteorien vg3
Læreplan: vg2 helsearbeiderfag

vg2/vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Eksamenskoder
med link til Udir
Navn på fagTimeantall
BUA2005Pedagogisk arbeid 197
BUA2006Kommunikasjon og samhandling 140
BUA2007Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag 
140
BUA2008Tverrfaglig eksamen barne- og ungdomsarbeiderfag
BUA3103Yrkesteorien vg3
Læreplan: vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag

2 semestre Yrkesfagutdanning

Elektrikerfaget vg3

Eksamenskoder
med link til Udir
Navn på fag
ELE3103Elektrikerfaget, skriftlig
ELE2102Elektrikerfaget, skriftlig
Læreplan: Elektrikerfaget vg3

Rørleggerfaget vg3

Eksamenskoder
med link til Udir
Navn på fagLæreplan
RLF3102Rørleggerfaget – praksiskandidatRørleggerfaget vg3

Studieforberedendefag 6 fagpakken / påbygg

Studieforberedendefag 6 fagpakken

Eksamens-koderNavn på fagLink til læreplan
NOR1267 Norsk hovedmål skriftligNorsk vg3 skriftlig
NOR1269Norsk muntligNorsk vg3 muntlig
NOR1268Norsk sidemål skriftligNorsk vg3 sidemål
NOR1420 Norsk  skriftlig
for elever med kort botid*
Norsk vg3 skriftlig,  kort botid
NOR1421Norsk muntlig
for elever med kort botid*
 Norsk vg3 muntlig,  kort botid
ENG1008  Engelsk muntligEngelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig
ENG1007Engelsk skriftligEngelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram
MAT1019Matematikk 1PMatematikk 1P
MAT1023Matematikk 2PMatematikk 2P
NAT1007NaturfagNaturfag vg1 SF
HIS1010HistorieHistorie vg3
SAK1001SamfunnskunnskapSamfunnskunnskap vg1/vg2
REA3056Matematikk R1Matematikk R1
REA3058Matematikk R2Matematikk R2
REA3038Fysikk 1Fysikk 1
* For å kunne få opplæring etter læreplanen må elevene ha rett til særskilt norskopplæring
etter opplæringsloven § 3-12 og ha kortere enn seks års botid i Norge.

Påbygg

Eksamens-koderNavn på fagLink til læreplan
NOR1270Norsk hovedmål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligNorsk hovedmål påbygg
NOR1272Norsk muntlig- påbyggNorsk muntlig- påbygg
NOR1271Norsk sidemål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligNorsk sidemål påbygg
NOR1422Norsk skriftlig
for elever med kort botid *
Norsk skriftlig, kort botid påbygg
NOR1423Norsk muntlig
for elever med kort botid *
Norsk muntlig, kort botid påbygg
MAT1151Matematikk 2PY – vg3 påbygging til generell studiekompetanseMatematikk 2PY, påbygg
NAT1018Naturfag, vg3 påbygging til generell studiekompetansenaturfag, påbygg
HIS1011Historie vg3 påbygging til generell studiekompetansehistorie, påbygg
* For å kunne få opplæring etter læreplanen må elevene ha rett til særskilt norskopplæring
etter opplæringsloven § 3-12 og ha kortere enn seks års botid i Norge.

Intensiv utdanninger (vg3)