Helsesekretær vg3 – samlingsbasert

Kursinformasjon

Ta Helsesekretær VG3 - samlingsbasert hos K2 utdanning (privatist). Kombinasjon av oppmøte på campus, nettstudier og webinar.

Type

Pris

Varighet

Kommentar

Type

Samlingsbasert - nett/campus

Pris

kr. 36 100,-

Varighet

1 Semester

Kommentar

Godkjent i lånekassen

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Du lærer å ta imot pasienter, yte service ovenfor både pasienter og kollegaer, utføre kontor- og sekretæroppgaver. Du lærer også å betjene laboratorium og skiftestue. Aktuelle arbeidssteder er legekontorer, sykehus, helsesentre og i bedriftshelsetjenesten. Vi gir deg både nødvendig teori og praksis for å bli autorisert helsesekretær.

Innhold/temaer

Helsesekretær vg3
Sentrale emner i opplæringen er:

  • Sykdomslære
  • Anatomi
  • Livsstilssykdommer
  • Laboratorie
  • Skiftestue
  • Kommunikasjon 

Se læreplan på utdanningsdirektoratets sider udir.no

Dette passer for deg som

  • som har godkjent Helse og oppvekst vg1 og Helseservice vg2 fra tidligere
  • ønsker å arbeide selvstendig som helsesekretær. Du kan blandt annet jobbe på legekontor, sykehus, helsesentre eller andre deler av helsevesenet.

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres som en kombinasjon av samlinger i klasserom korte kveldswebinar og egenstudier via K2s undervisningsportal. De fysiske samlingene på siste semester (vg3) gjennomføres som helgesamlinger i OsloBergen og Trondheim.

Helsesekretær vg3. Tre fysiske helgesamlinger på campus + kveldswebinar + egenstudier via K2s undervisningsportal

Digital læringsportal og Office 365

I tillegg til undervisningen får du tilgang til K2s digitale læringsportal. Med Office 365 får du student-e-post, Office pakken, tilgang til samhandlingsverktøyet Teams og lagringsplass.

Eksamen

Som privatist må du ta eksamen i alle fag, samt tverrfaglig eksamen hvis du ikke har noe av dette fra før. Eksamen arrangeres 2 ganger pr år og oppmeldingsfristene er normalt 15. september og 1.februar. Plattform for oppmelding til eksamen kan variere fra fylke til fylke. Se fylkesoversikt her. Husk at betaling av eksamensavgiften skjer ved oppmelding

Hva må til for å få autorisasjon?

Helsesekretærfaget er et autorisasjonsfag og du tar både teori og praksis hos oss.

For å kunne søke autorisasjon som helsesekretær må du ha vitnemål. Vitnemålet må inneholde alle programfag fra VG1, VG2 og VG3, samt yrkesfaglige fellesfag som er norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og gym. Dersom man har jobbet i 5 år eller mer i 100% stilling kan man søke fritak fra de yrkesfaglige fellesfagene. Du må også på vitnemålet ha faget YFF. YFF er yrkesfaglig fordypning, dette er ikke et fag man kan ta som privatist. For å dekke kravet kan man dokumentere 526 timer arbeidserfaring/praksis i et relevant lærefag i Vg3 eller ha fag fra VG3 studieforberedende for eksempel. norsk og historie.

Vitnemålet bruker du for å søke autorisasjon hos Helsedirektoratet. Da får du tittelen autorisert helsesekretær

Lånekassestøtte

Utdanningen er godkjent i lånekassen. Du søker direkte via lanekassen.no.
For mer informasjon klikk her.

Forkunnskaper

Du må ha fullført Helse- og oppvekstfag vg1 og Helseservice vg2

Krav til utstyr

Som deltaker hos K2 må du ha tilgang til pc i undervisningen og under eksamen.