Parkering Campus Tønsberg

Oversikt over mulig parkering i nærheten av skolen

  1. Kong Sverres gate: Kommunal parkering kl. 9-20. 16 plasser. maks 3 timer.
  2. Håkon Gamles gate: Kommunal parkering kl. 9-20. 19 plasser, maks 3 timer.
  3. Møllegaten: Kommunal parkering kl. 9-20. 20 plasser, maks 3 timer.
  4. Seterkaffen: Kommunal parkering, ca 20 plasser. Gratis 3 timer. Husk urskive.
  5. Farmannsveien: kommunal parkering kl. 9-18. 17 plasser. Ingen maks tid.
  6. Tollbodgaten: Kommunal parkering kl. 09-20. 4 plasser, maks 3 timer.
  7. Storgaten: Kommunal parkering kl. 09-20. ca. 7 plasser, maks 3 timer.
  8. Anders Madsens gate: Kommunal parkering kl. 09-20. maks 3 timer.
  9. Eventuelt finnes det 24 timers parkering for kr 40,- i Fjordgaten 2 på Kjelle/Korten området.

Se oversikt over parkering i vedlagte pdf