Kurskategori: Studiespesialisering/ta opp fag

Engelsk VG1

Down arrow icon

Kursinformasjon

Du lærer å skrive og snakke engelsk, og får god innsikt i samfunn og kultur i både Storbritannia og USA. Engelsk er et av fagene du må ha fo...

Pris

kr. 12 500,-

Kurspris belastes halvparten pr semester

Varighet

2 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Oslo

24. august 2021 - 24. mai 2022

12:30 - 15:30

Tønsberg

24. august 2021 - 24. mai 2022

12:30 - 15:30

Engelsk VG1 intensiv

Down arrow icon

Kursinformasjon

Du lærer å skrive og snakke engelsk, og får god innsikt i samfunn og kultur i både Storbritannia og USA.

Pris

kr. 9 400,-

Kurspris belastes pr semester

Varighet

1 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Oslo

14. januar 2021 - 3. juni 2021

12:30 - 15:30

Tønsberg

14. januar 2021 - 3. juni 2021

12:30 - 15:30

Nettundervisning

14. januar 2021 - 3. juni 2021

12:30 - 15:30

Fysikk FY1

Down arrow icon

Kursinformasjon

Fysikk FY1 er for deg som trenger fysikk for videre studier eller for å forbedre karakteren din. Du lærer om fysikens begreper, symboler og språk.

Pris

kr. 13 900,-

Kurspris belastes pr semester

Varighet

2 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Nettundervisning

24. august 2020 - 31. mai 2021

17:00 - 20:00

Påmelding fortsatt mulig

Tønsberg

26. august 2020 - 2. juni 2021

17:00 - 20:00

Påmelding fortsatt mulig

Generell studiekompetanse (4-fagpakken)

Down arrow icon

Kursinformasjon

Med 4-fagpakken (påbygg) oppnår du generell studiekompetanse dersom du har fagbrev/yrkesfaglig utdanning. Fagene er Norsk, Matematikk, Historie og Naturfag.

Pris

kr. 57 500,-

Godkjent i Lånekassen.

Varighet

2 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Oslo

23. august 2021 - 23. mai 2022

09:00 - 15:30

Generell studiekompetanse (6-fagpakken)

Down arrow icon

Kursinformasjon

6-fagpakken gir generell studiekompetanse (23/5-regelen) og du kan studere på høgskole/universitet. Fagene: Norsk, Engelsk, Historie, Naturfag, Matematikk og Samfunnsfag.

Pris

kr. 67 900,-

Godkjent i Lånekassen.

Varighet

2 Semester

Les mer om kurset

Generell studiekompetanse intensivkurs (4-fagpakken)

Down arrow icon

Kursinformasjon

Med 4-fagpakken intensiv (påbygg) oppnår du generell studiekompetanse dersom du har fagbrev/yrkesfaglig utdanning. Fagene er Norsk, Matematikk, Historie og Naturfag.

Pris

kr. 47 200,-

Godkjent i Lånekassen.

Varighet

1 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Oslo

11. januar 2021 - 31. mai 2021

09:00 - 15:30

Tønsberg

11. januar 2021 - 31. mai 2021

09:00 - 15:30

Nettundervisning

11. januar 2021 - 31. mai 2021

09:00 - 15:30

Generell studiekompetanse intensivkurs (6-fagpakken)

Down arrow icon

Kursinformasjon

Få studiekompetanse på ett semester (halvt år). Den intensive 6-fagpakken gir generell studiekompetanse (23/5-regelen) for å studere videre på høgskole eller universitet.

Pris

kr. 61 900,-

Godkjent i Lånekassen.

Varighet

1 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Oslo

11. januar 2021 - 31. mai 2021

09:00 - 15:30

Tønsberg

11. januar 2021 - 31. mai 2021

09:00 - 15:30

Nettundervisning

11. januar 2021 - 31. mai 2021

09:00 - 15:30

Historie

Down arrow icon

Kursinformasjon

I faget Historie lærer du om verdens- og norgeshistorien, og får innsikt i sammenhenger og konsekvenser av historiske hendelser.

Pris

kr. 12 500,-

Kurspris belastes halvparten pr semester

Varighet

2 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Oslo

26. august 2021 - 26. mai 2022

09:00 - 12:00

Tønsberg

26. august 2021 - 9. juni 2022

09:00 - 12:00

Historie – intensivkurs

Down arrow icon

Kursinformasjon

I faget Historie lærer du om verdens- og norgeshistorien, og får innsikt i sammenhenger og konsekvenser av historiske hendelser.

Pris

kr. 9 400,-

Kurspris belastes pr semester

Varighet

1 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Oslo

12. januar 2021 - 1. juni 2021

09:00 - 12:00

Tønsberg

12. januar 2021 - 1. juni 2021

09:00 - 12:00

Nettundervisning

12. januar 2021 - 1. juni 2021

09:00 - 12:00

Kjemi KJ1

Down arrow icon

Kursinformasjon

I Kjemi 1 lærer du om periodesystemet, molekyler, organiske forbindelser, kjemiske reaksjoner, syrer og baser.

Pris

kr. 13 900,-

Kurspris belastes pr semester

Varighet

2 Semester

Les mer om kurset

Matematikk 1PY

Down arrow icon

Kursinformasjon

Matematikk 1PY er et praktisk fag hvor du lærer om økonomi, geometri , potens- og sannsynlighetsberegning.

Pris

kr. 9 900,-

Kurspris belastes pr semester

Varighet

1 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Oslo

25. august 2021 - 1. desember 2021

09:00 - 15:30

Matematikk 1PY + 2PY intensivkurs

Down arrow icon

Kursinformasjon

Matematikk 1PY + 2PY er et praktisk fag hvor du lærer om økonomi, geometri, potens- og sannsynlighetsberegning.

Pris

kr. 16 700,-

Kurspris belastes pr semester

Varighet

1 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Tønsberg

11. januar 2021 - 31. mai 2021

09:00 - 15:30

Nettundervisning

11. januar 2021 - 31. mai 2021

09:00 - 15:30

Oslo

11. januar 2021 - 31. mai 2021

09:00 - 15:30

Matematikk 1PY+2PY

Down arrow icon

Kursinformasjon

Matematikk 1PY + 2PY er et praktisk fag hvor du lærer om økonomi, geometri, potens- og sannsynlighetsberegning.

Pris

kr. 18 900,-

Kurspris belastes halvparten pr semester

Varighet

2 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Oslo

25. august 2021 - 25. mai 2022

09:00 - 15:30

Matematikk 2PY

Down arrow icon

Kursinformasjon

Matematikk 2PY er et praktisk fag hvor du lærer om økonomi, geometri, potens- og sannsynlighetsberegning.

Pris

kr. 9 900,-

Kurspris belastes pr semester

Varighet

1 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Tønsberg

6. januar 2021 - 2. juni 2021

09:00 - 15:30

Oslo

6. januar 2021 - 2. juni 2021

09:00 - 15:30

Nettundervisning

6. januar 2021 - 2. juni 2021

09:00 - 15:30

Oslo

5. januar 2022 - 1. juni 2022

09:00 - 15:30

Matematikk R1

Down arrow icon

Kursinformasjon

I faget Matematikk R1 lærer du om logaritmer, sannsynlighetsberegning, geometri, vektorer og funksjoner.

Pris

kr. 13 900,-

Kurspris belastes pr semester

Varighet

1 Semester

Les mer om kurset

Matematikk R2

Down arrow icon

Kursinformasjon

I Matematikk R2 lærer du om integralregning, rekker, vektorer og trigonometri. Matematikk R2 er for deg som trenger realfagmatematikk for videre studier.

Pris

kr. 13 900,-

Kurspris belastes pr semester

Varighet

1 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Tønsberg

12. januar 2021 - 1. juni 2021

17:00 - 20:00

Nettundervisning

12. januar 2021 - 1. juni 2021

17:00 - 20:00

Oslo

12. januar 2021 - 1. juni 2021

17:00 - 20:00

Naturfag

Down arrow icon

Kursinformasjon

I Naturfag er det fokus på temaer innen biologi, kjemi og fysikk.

Pris

kr. 12 500,-

Kurspris belastes pr semester

Varighet

2 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Oslo

26. august 2021 - 26. mai 2022

12:30 - 15:30

Naturfag – intensivkurs

Down arrow icon

Kursinformasjon

I Naturfag er det fokus på temaer innen biologi, kjemi og fysikk.

Pris

kr. 9 400,-

Kurspris belastes pr semester

Varighet

1 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Oslo

12. januar 2021 - 1. juni 2021

12:30 - 15:30

Tønsberg

12. januar 2021 - 1. juni 2021

12:30 - 15:30

Nettundervisning

12. januar 2021 - 1. juni 2021

12:30 - 15:30

Norsk muntlig og skriftlig

Down arrow icon

Kursinformasjon

Du lærer om kommunikasjon og å tolke både fagprosa og skjønnlitteratur. I tillegg får du innsikt i hvordan bokmål og nynorsk har utviklet seg.

Pris

kr. 22 900,-

Kurspris belastes halvparten pr semester

Varighet

2 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Tønsberg

23. august 2021 - 6. juni 2022

09:00 - 15:30

Norsk muntlig og skriftlig – intensivkurs

Down arrow icon

Kursinformasjon

Du lærer om kommunikasjon og å tolke både fagprosa og skjønnlitteratur. I tillegg får du innsikt i hvordan bokmål og nynorsk har utviklet seg.

Pris

kr. 16 700,-

Kurspris belastes pr semester

Varighet

1 Semester

Les mer om kurset

Dato og sted

Oslo

13. januar 2021 - 2. juni 2021

09:00 - 15:30

Tønsberg

13. januar 2021 - 2. juni 2021

09:00 - 15:30

Nettundervisning

13. januar 2021 - 2. juni 2021

09:00 - 15:30