Kurskategori: Studiekompetanse/enkeltfag nettstudier

Engelsk vg1 – nettstudier 12 mnd

Down arrow icon
Engelsk K2 utdanning

Kursinformasjon

Ta opp engelsk - nettstudier fra videregående skole hos K2 Utdanning (privatist) Med nettstudier bestemmer du hvor og når du vil lære

Pris

kr. 4 900,-

Godkjent i lånekassen, tilgang 12 mnd,

Varighet

12 Måned(er)

Les mer om kurset

Dato og sted

14. juni 2022 - 31. desember 2030

Engelsk vg1 – nettstudier 6 mnd

Down arrow icon
Engelsk K2 utdanning

Kursinformasjon

Ta opp engelsk - nettstudier fra videregående skole hos K2 Utdanning (privatist) Med nettstudier bestemmer du hvor og når du vil lære

Pris

kr. 3 400,-

Godkjent i lånekassen

Varighet

6 Måned(er)

Les mer om kurset

Dato og sted

11. januar 2021 - 1. desember 2030

Fysikk 1 – nettstudier 12 mnd

Down arrow icon

Kursinformasjon

Fysikk 1 er for deg som trenger fysikk for videre studier eller for å forbedre karakteren din. Du lærer om fysikkens begreper, symboler og språk.

Pris

kr. 4 900,-

Tilgang i 12 mnd, godkjent i lånekassen.

Varighet

12 Måned(er)

Les mer om kurset

Dato og sted

14. juni 2022 - 31. desember 2030

Fysikk 1 – nettstudier 6 mnd

Down arrow icon

Kursinformasjon

Fysikk 1 er for deg som trenger fysikk for videre studier eller for å forbedre karakteren din. Du lærer om fysikkens begreper, symboler og språk.

Pris

kr. 3 400,-

Tilgang i 6 mnd, godkjent i lånekassen

Varighet

6 Måned(er)

Les mer om kurset

Dato og sted

26. august 2021 - 1. desember 2030

Generell studiekompetanse (4-fagspakken) – nettstudier 12 mnd

Down arrow icon

Kursinformasjon

Ta studiekompetanse - nettstudier 4 fag (påbygg) fra videregående skole hos K2 Utdanning (privatist). Påbygg for deg som har fagbrev/yrkesfaglig utdanning.

Pris

kr. 14 900,-

Kurspris fordeles på antall semestre, godkjent i lånekassen

Varighet

12 Måned(er)

Les mer om kurset

Dato og sted

11. januar 2021 - 11. januar 2030

Generell studiekompetanse (6-fagspakken) – nettstudier 12 mnd

Down arrow icon

Kursinformasjon

Ta studiekompetanse - nettstudier 6 fag fra videregående skole hos K2 Utdanning (privatist). Oppnå studiekompetanse med 23/5 regelen. Nettstudier bestemmer du hvor og...

Pris

kr. 25 900,-

Kurspris fordeles på antall semestre, godkjent i lånekassen

Varighet

12 Måned(er)

Les mer om kurset

Dato og sted

11. januar 2021 - 1. desember 2030

Historie – nettstudier 12 mnd

Down arrow icon

Kursinformasjon

Ta opp historie - nettstudier fra videregående skole hos K2 Utdanning (privatist). Med nettstudier bestemmer du hvor og når du vil lære.

Pris

kr. 4 900,-

Godkjent i lånekassen, tilgang 12 mnd,

Varighet

12 Måned(er)

Les mer om kurset

Dato og sted

14. juni 2022 - 31. desember 2030

Historie – nettstudier 6 mnd

Down arrow icon

Kursinformasjon

Ta opp historie - nettstudier fra videregående skole hos K2 Utdanning (privatist). Med nettstudier bestemmer du hvor og når du vil lære.

Pris

kr. 3 400,-

Godkjent i lånekassen

Varighet

6 Måned(er)

Les mer om kurset

Dato og sted

11. januar 2021 - 1. desember 2030

Matematikk 1P – nettstudier 12 mnd

Down arrow icon

Kursinformasjon

Ta opp matematikk 1P - nettstudier fra videregående skole hos K2 Utdanning (privatist). Med nettstudier bestemmer du hvor og når du vil lære.

Pris

kr. 4 900,-

Godkjent i lånekassen, tilgang 12 mnd,

Varighet

12 Måned(er)

Les mer om kurset

Dato og sted

14. juni 2022 - 31. desember 2030

Matematikk 1P – nettstudier 6 mnd

Down arrow icon

Kursinformasjon

Ta opp matematikk 1P - nettstudier fra videregående skole hos K2 Utdanning (privatist). Med nettstudier bestemmer du hvor og når du vil lære.

Pris

kr. 3 400,-

Godkjent i lånekassen

Varighet

6 Måned(er)

Les mer om kurset

Dato og sted

11. januar 2021 - 1. desember 2030

Matematikk 2P – nettstudier 12 mnd

Down arrow icon

Kursinformasjon

Matematikk 2P er et praktisk fag hvor du lærer om økonomi, geometri, potens- og sannsynlighetsberegning.

Pris

kr. 4 900,-

Godkjent i lånekassen, tilgang 12 mnd,

Varighet

12 Måned(er)

Les mer om kurset

Dato og sted

14. juni 2022 - 31. desember 2030

Matematikk 2P – nettstudier 6 mnd

Down arrow icon

Kursinformasjon

Matematikk 2P er et praktisk fag hvor du lærer om økonomi, geometri, potens- og sannsynlighetsberegning.

Pris

kr. 3 400,-

Godkjent i lånekassen

Varighet

6 Måned(er)

Les mer om kurset

Dato og sted

11. januar 2021 - 1. desember 2030

Matematikk R1 – nettstudier 12 mnd

Down arrow icon

Kursinformasjon

I faget Matematikk R1 lærer du om logaritmer, sannsynlighetsberegning, geometri, vektorer og funksjoner.

Pris

kr. 4 900,-

Tilgang i 12 mnd, godkjent i lånekassen.

Varighet

12 Måned(er)

Les mer om kurset

Dato og sted

14. juni 2022 - 31. desember 2030

Matematikk R1 – nettstudier 6 mnd

Down arrow icon

Kursinformasjon

I faget Matematikk R1 lærer du om logaritmer, sannsynlighetsberegning, geometri, vektorer og funksjoner.

Pris

kr. 3 400,-

Godkjent i lånekassen

Varighet

6 Måned(er)

Les mer om kurset

Dato og sted

26. august 2021 - 1. desember 2030

Matematikk R2 – nettstudier 12 mnd

Down arrow icon

Kursinformasjon

I Matematikk R2 lærer du om integralregning, rekker, vektorer og trigonometri. Matematikk R2 er for deg som trenger realfagmatematikk for videre studier.

Pris

kr. 4 900,-

Tilgang i 12 mnd, godkjent i lånekassen.

Varighet

12 Måned(er)

Les mer om kurset

Dato og sted

14. juni 2022 - 31. desember 2030

Matematikk R2 – nettstudier 6 mnd

Down arrow icon

Kursinformasjon

I Matematikk R2 lærer du om integralregning, rekker, vektorer og trigonometri. Matematikk R2 er for deg som trenger realfagmatematikk for videre studier.

Pris

kr. 3 400,-

Godkjent i lånekassen

Varighet

6 Måned(er)

Les mer om kurset

Dato og sted

26. august 2021 - 26. august 2030

Naturfag – nettstudier 12 mnd

Down arrow icon
Naturfag K2 Utdanning

Kursinformasjon

Ta opp naturfag - nettstudier fra videregående skole hos K2 Utdanning (privatist). Med nettstudier bestemmer du hvor og når du vil lære.

Pris

kr. 4 900,-

Godkjent i lånekassen, tilgang 12 mnd,

Varighet

12 Måned(er)

Les mer om kurset

Dato og sted

14. juni 2022 - 31. desember 2030

Naturfag – nettstudier 6 mnd

Down arrow icon
Naturfag K2 Utdanning

Kursinformasjon

Ta opp naturfag - nettstudier fra videregående skole hos K2 Utdanning (privatist). Med nettstudier bestemmer du hvor og når du vil lære.

Pris

kr. 3 400,-

Godkjent i lånekassen

Varighet

6 Måned(er)

Les mer om kurset

Dato og sted

11. januar 2021 - 1. desember 2030

Norsk muntlig og skriftlig – nettstudier 12 mnd

Down arrow icon

Kursinformasjon

Ta opp norsk - nettstudier fra videregående skole hos K2 Utdanning (privatist). Med nettstudier bestemmer du hvor og når du vil lære.

Pris

kr. 4 900,-

Godkjent i lånekassen, tilgang 12 mnd,

Varighet

12 Måned(er)

Les mer om kurset

Dato og sted

14. juni 2022 - 31. desember 2030

Norsk muntlig og skriftlig – nettstudier 6 mnd

Down arrow icon

Kursinformasjon

Ta opp norsk - nettstudier fra videregående skole hos K2 Utdanning (privatist). Med nettstudier bestemmer du hvor og når du vil lære.

Pris

kr. 3 400,-

Godkjent i lånekassen

Varighet

6 Måned(er)

Les mer om kurset

Dato og sted

11. januar 2021 - 1. desember 2030