Tannhelsesekretær – samlingsbasert

Kursinformasjon

Du får grunnlag for å jobbe med administrative oppgaver og bistand ved munn- og tannbehandlinger på tannlegekontor.

Type

Pris

Varighet

Type

Samlingsbasert

Pris

kr. 79 900,-

Varighet

3 Semester

Start nå!

Tannhelsesekretæren assisterer tannlegen i alle typer behandling og jobber med administrative oppgaver og bistand ved munn- og tannbehandlinger på tannlegekontor. Tannhelsesekretæren jobber tett på pasienter og pårørende. Som tannhelsesekretær har du hovedansvaret for smittevern og hygiene på tannklinikken.

Innhold/temaer

 • Helse og oppvekst VG1
 • Helseservice VG2
 • Tannhelsesekretær VG3

Sentrale emner i opplæringen er:

 • smittevern
 • desinfisering, sterilisering og vedlikehold av instrumenter og utstyr
 • håndtering av tannbehandlingsmaterialer og de vanligste legemidlene
 • bestilling og oppbevaring av forbruksmaterialer
 • røntgenbilder
 • enklere laboratoriearbeid
 • klargjøring av utstyr og instrumenter til pasientbehandling
 • service til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
 • administrativt arbeid som aktivitetsplanlegging, regnskap og rapportering

For mer informasjon se utdanningsdirektoratets sider utdanning.no.

Dette passer for deg som

- ønsker å arbeide selvstendig som tannhelsesekretær

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres som en kombinasjon av samlinger i klasserom/på klinikk,  korte kveldswebinar og egenstudier via K2s undervisningsportal. De fysiske samlingene på siste semester (vg3) gjennomføres som helgesamlinger i OsloBergen og Trondheim.

Autorisert helsesekretær er inndelt i tre semestre:

Semester 1 (vg1): Fire kveldswebinar + egenstudier via K2s undervisningsportal
Semester 2 (vg2): Fire kveldswebinar + egenstudier via K2s undervisningsportal
Semester 3 (vg3): To fysiske helgesamlinger på campus + kveldswebinar + egenstudier via K2s undervisningsportal

Egenstudier via K2s undervisningsportal

Her kan du sjekke ut hvordan K2s undervisningsportal fungerer. Klikk her for å registrere deg (gratis) og gå inn og start kurset!

Eksamen

Som privatist må du ta eksamen i alle fag, samt tverrfaglig eksamen på alle tre nivå hvis du ikke har noe av dette fra før. Eksamen arrangeres 2 ganger pr år og oppmeldingsfristene er normalt 15. september og 1.februar. Plattform for oppmelding til eksamen kan variere fra fylke til fylke. Se fylkesoversikt her. Husk at betaling av eksamensavgiften skjer ved oppmelding.

Hva må til for å få autorisasjon?

Tannhelsesekretærfaget er et autorisasjonsfag og du tar både teori og praksis hos oss.

For å kunne søke autorisasjon som tannhelsesekretær må du ha vitnemål. Vitnemålet må inneholde alle programfag fra VG1, VG2 og VG3, samt yrkesfaglige fellesfag som er norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og gym. Dersom man har jobbet i 5 år eller mer i 100% stilling kan man søke fritak fra de yrkesfaglige fellesfagene. Du må også på vitnemålet ha faget YFF. YFF er yrkesfaglig fordypning, dette er ikke et fag man kan ta som privatist. For å dekke kravet kan man dokumentere 526 timer arbeidserfaring/praksis i et relevant lærefag i Vg3 eller ha fag fra VG3 studieforberedende for eksempel. norsk og historie.

Vitnemålet bruker du for å søke autorisasjon hos Helsedirektoratet. Da får du tittelen autorisert tannhelsesekretær.

Lånekassestøtte

Utdanningen er godkjent i lånekassen. Du søker direkte via lanekassen.no.

For mer informasjon klikk her.

Forkunnskaper

Du må ha fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha minimum B1-nivå i norsk muntlig og skriftlig.

Krav til utstyr

Som deltaker hos K2 må du ha tilgang til pc i undervisningen og under eksamen.