Rørlegger – svennebrev

Kursinformasjon

Ta rørleggerutdanning og bli rørlegger! Utdanningen er for deg som ønsker å jobbe med rørtekniske installasjoner og vannbåren energi. Støtteberettiget i Lånekassen.

Type

Pris

Varighet

Kommentar

Type

Klasserom på campus

Pris

kr. 96 900,-

Varighet

2 Semester

Kommentar

Kurspris fordeles på antall semestre, godkjent i lånekassen

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Kurset er for deg som ønsker å jobbe med rørtekniske installasjoner og vannbåren energi. Du vil jobbe med ulike rørsystemer og komponenter for alle typer installasjoner. Rørleggeren tilpasser, monterer, installerer og reparerer sanitær- og varmeanlegg samt andre røranlegg. Dette kan innebære alt fra enkle boliginstallasjoner til automatiske brannslukningsanlegg, vannbåren varme, trykkluft og medisinske gassanlegg. Rørleggeren involveres når det er behov for vann, varme, kjøling eller gass.


Typiske arbeidsoppgaver for rørleggeren er
• Installere vann- og avløpsledninger
• Montere ledningsnett, utstyr og armatur i sanitæranlegg
• Installere ledningsnett, utstyr og armatur i vannbårne varmeanlegg
• Montere andre anlegg som for eksempel gass-, sprinkler-, trykkluft- og isvannsanlegg
• Utføre servicearbeid
• Kundekontakt og rådgivning
• Dokumentasjon

Utdanningen passer for deg som er teknisk interessert og som jobber godt i samarbeid med andre. Serviceinnstilling og nøyaktighet er viktige egenskaper som rørlegger. Fremtidens digitalisering er en spennende utfordring også i denne bransjen! Passer like godt for begge kjønn!


Innhold/temaer

Sanitæranlegg (kaldt-, varmtvann og avløp) 

• Tegne et enkelt sanitæranlegg/røranlegg for en bolig og utføre enkel dimensjonering av vann og avløpsledninger
• Planlegge og gjennomføre oppbygging av utvendige og innvendige vann- og avløpsledninger for boliger
• Regne ut fall på avløp
• Montere sanitærutstyr
• Skjøte rørmateriell med ulike metoder
• Utføre tetthet- og trykkprøver
• Utføre arbeidet i samsvar med ergonomiske prinsipper

Vannbårne energianlegg
• Tegne, dimensjonere og velge materiell for enkle energianlegg
• montere, isolere og sette i gang enkle vannbårne energianlegg etter monteringsanvisninger
• bruke digitale verktøy til varmeutregninger
• utføre ulike sveisemetoder
• bøye rør av ulike metall etter ulike metoder
• gjøre greie for ulike energikilder for varmeopptak og forklare virkemåten til varmepumpeanlegg
• velge materiale til varmepumper
• montere enkle varmepumpeanlegg

Sprinkleranlegg

• forklare oppbygginga av vannbårne sprinkleranlegg i boliger
• velge rør og deler til sprinkleranlegg i boliger
• montere enkle sprinkleranlegg med vann som slukkemiddel

Energigassanlegg
• gjøre greie for egenskapene til ulike energigasser
• gjøre greie for virkemåten, oppbygginga og komponentene i energigassanlegg
• planlegge, dimensjonere og velge materiale til mindre energigassanlegg
• montere enkle energigassanlegg i boliger

Bransjelære
• planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid
• velge og bruke riktig materiell og verktøy til arbeidet
• gjøre greie for historien til faget og hvilken plass det har i samfunnet
• utføre profesjonell kundebehandling
• utføre fagarbeid i samsvar med yrkesetiske retningslinjer
• bruke stoffkartotek
• gjøre greie for hvordan farlige stoffer blir oppbevarte, behandla og destruerte
• utføre arbeidet i samsvar med ergonomiske prinsipp
• utføre arbeide i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet (HMS)
• drøfte hvor viktig det er med samhandling på arbeidsplassen

Gjennomføring

Undervisningen foregår på skolen med både teori og praksis. Her lærer du begreper, navn på utstyr og den teorien kombinert med praktiske ferdigheter du trenger for å kunne utføre praktiske oppgaver på en god og sikker måte.
Vi har et godt utbygget verksted med ulike stasjoner som gir deg de nødvendige praktiske ferdighetene du trenger for å bli en god rørlegger.
Etter endt kurs og eksamen søker du jobb som hjelpearbeider i bransjen. 

Du kan gjennomføre kurset på dagtid (2 dager per uke) eller på kveldstid (3 kvelder per uke)

Digital læringsportal og Office 365

I tillegg til undervisningen får du tilgang til K2s digitale læringsportal. Med Office 365 online får du student-e-post, Office pakken på nett, tilgang til samhandlingsverktøyet Teams og lagringsplass.

Eksamen

Som praksiskandidat tar du teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres 2 ganger pr år og oppmeldingsfristene er normalt 15. september og 1. februar. Plattform for oppmelding til eksamen kan variere fra fylke til fylke. Se fylkesoversikt her.  Husk at betaling av eksamensavgiften skjer ved oppmelding.

Hva må til for å få svennebrev

Du må ha bestått teorieksamen for å kunne ta den praktiske fagprøven. I tillegg må du dokumentere min 67,5 mnd. (ca. 5,5 år) relevant arbeidspraksis. Fagopplæringskontoret i ditt fylke vurderer din arbeidspraksis og arrangerer svenneprøven.

Lånekassestøtte

Utdanningen er godkjent i lånekassen. Du søker direkte via lanekassen.no. For mer informasjon klikk her.

Støtteordning

Er du organisert i en fagforening, kan du i de fleste fagforeningene søke støtte til utdanning. Dersom du er organisert bør du sjekke med din fagforening om muligheter for støtte, frister og hvordan du søker.

Forkunnskaper

Du må ha fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha minimum B1-nivå i norsk muntlig og skriftlig eller tilsvarende.

Krav til utstyr

Som deltaker hos K2 må du ha tilgang til pc i undervisningen og under eksamen med standard Office-verktøy installert.