Prosjektledelse

Kursinformasjon

Få bedre kontroll, effektivitet og økonomi på dine prosjekter. I kurset får du innsikt i og forståelse av viktige sider ved prosjektarbeid.

Type

Pris

Varighet

Kommentar

Type

Klasserom på campus

Pris

kr. 9 900,-

Varighet

6 Dag(er)

Kommentar

Type

Nettundervisning

Pris

kr. 9 900,-

Varighet

6 Dag(er)

Kommentar

Kurssted og tid

Påmelding fortsatt mulig

Få bedre kontroll, effektivitet og økonomi på dine prosjekter.

På kurset får du innsikt i og forståelse av viktige sider ved prosjektarbeid og prosjektledelse. All vår erfaring tilsier at prosjektarbeid først og fremst læres ved praktisk erfaring. Derfor legger vi stor vekt på gruppearbeid der deltakerne tar i bruk det de tilegner seg på samlingene. Gruppearbeidene dreier seg om virkelige prosjekter som deltakerne selv har med.

Innhold/temaer

Generelt om prosjekter: typer, livssyklus, mål, suksesskriterier og suksessfaktorer.

Prosjektplanlegging: Prosesser, leveranseomfang, spesifikasjonsstruktur, arbeidsomfang, prosjektnedbryting, arbeidspakker og WBS, estimering av tid og kost, usikkerhetsprofil.

Tidsplanlegging: Nettverk, Gantt, milepæler, ressursplanlegging, fremdriftsmessig usikkerhetsprofil.

Usikkerhet i prosjekter: Hendelses- og estimatusikkerhet, teknikker for styring av usikkerhet og risiko, HMS, kontrakter.

Oppfølging av prosjekter: Oppfølgingsmetodikker, styringssløyfen, hvordan unngå forsinkelser og overskridelser.

De formelle rollene som prosjekteier, styringsgruppe, prosjektleder, team og grupper, teamsammensetting.

Prosjektlederen: prosjektlederoppgaver, krav til prosjektleder.

IT-verktøy Microsoft Project

Dette kurset passer for deg som

  • trenger verktøy og innsikt for å lede små og store prosjekter
  • er prosjektledere, prosjektmedarbeidere, linjeledere og andre som på en eller annen måte er i inngrep med prosjekter

Gjennomføring

Kurset gjennomføres på kveldstid, over 6 ganger. Gjennomføringen foregår i klasserom eller som nettundervisning.

All undervisning er live via nettet hvor du følger undervisningen fra din egen PC uavhengig hvor du er. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen. Undervisning på nett gir muligheter for:

  • forelesninger live
  • interaktiv undervisning der du ser og kommuniserer med medstudenter og foreleser
  • forelesninger i opptak