Helsesekretær – samlingsbasert

Kursinformasjon

Du lærer å ta imot pasienter, yte service ovenfor pasienter og kollegaer, utføre kontor- og sekretæroppgaver og betjene laboratorie og skiftestue.

Type

Pris

Varighet

Type

Samlingsbasert

Pris

kr. 79 900,-

Varighet

3 Semester

Start nå!

Du lærer å ta imot pasienter, yte service ovenfor både pasienter og kollegaer, utføre kontor- og sekretæroppgaver. Du lærer også å betjene laboratorium og skiftestue. Aktuelle arbeidssteder er legekontorer, sykehus, helsesentre og i bedriftshelsetjenesten. Vi gir deg både nødvendig teori og praksis for å bli autorisert helsesekretær.

Innhold/temaer

 • Helse og oppvekst vg1
 • Helseservice vg2
 • Helsesekretær vg3

Sentrale emner i opplæringen

 • mottak av pasienter
 • laboratoriearbeid og skiftestuearbeid
 • kontortekniske oppgaver og bruk av pasientadministrative IKT-systemer
 • registrering av takster og diagnoser
 • kvalitetssikring og prosedyrer
 • vurdering av øyeblikkelig hjelp både over telefon og i ekspedisjon
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Sykdomslære
 • Livsstilssykdommer
 • Medisinsk fagterminologi
 • Kommunikasjon og samhandling med mennesker i ulike livssituasjoner
 • Utføre de mest vanlige undersøkelsesmetoder og laboratorieanalyser
 • Smittevern og hygiene
 • Lovverk og etikk

Dette passer for deg som

- ønsker å arbeide selvstendig som helsesekretær og få autorisasjon

Gjennomføring

Utdanningen gjennomføres som en kombinasjon av samlinger i klasserom/lab/skiftestue,  korte kveldswebinar og egenstudier via K2s undervisningsportal. De fysiske samlingene på siste semester (vg3) gjennomføres som helgesamlinger i Oslo, Bergen og Trondheim.

Autorisert helsesekretær er inndelt i tre semestre:

Semester 1 (vg1): Fire kveldswebinar + egenstudier via K2s undervisningsportal
Semester 2 (vg2): Fire kveldswebinar + egenstudier via K2s undervisningsportal
Semester 3 (vg3): Tre fysiske helgesamlinger på campus + kveldswebinar + egenstudier via K2s undervisningsportal

Egenstudier via K2s undervisningsportal

Her kan du sjekke ut hvordan K2s undervisningsportal fungerer. Klikk her for å registrere deg (gratis) og gå inn og start kurset!

Eksamen

Som privatist tar du eksamen i alle fag, samt tverrfaglig eksamen på alle tre nivå, dvs at du har fire eksamener på hvert semester. Eksamen arrangeres 2 ganger pr år og oppmeldingsfristene er normalt 15. september og 1.februar. Plattform for oppmelding til eksamen kan variere fra fylke til fylke. Se fylkesoversikt her. Husk at betaling av eksamensavgiften skjer ved oppmelding.

Hva må til for å få autorisasjon?

Helsesekretærfaget er et autorisasjonsfag og du tar både teori og praksis hos oss.

For å kunne søke autorisasjon som helsesekretær må du ha vitnemål. Vitnemålet må inneholde alle programfag fra VG1, VG2 og VG3, samt yrkesfaglige fellesfag som er norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og gym. Dersom man har jobbet i 5 år eller mer i 100% stilling kan man søke fritak fra de yrkesfaglige fellesfagene. Du må også på vitnemålet ha faget YFF. YFF er yrkesfaglig fordypning, dette er ikke et fag man kan ta som privatist. For å dekke kravet kan man dokumentere 526 timer arbeidserfaring/praksis i et relevant lærefag i Vg3 eller ha fag fra VG3 studieforberedende for eksempel. norsk og historie.

Vitnemålet bruker du for å søke autorisasjon hos Helsedirektoratet. Da får du tittelen autorisert helsesekretær

Lånekassestøtte

Utdanningen er godkjent i lånekassen. Du søker direkte via lanekassen.no.

For mer informasjon klikk her.

Forkunnskaper

Du må ha fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha minimum B1-nivå i norsk muntlig og skriftlig.

Krav til utstyr

Som deltaker hos K2 må du ha tilgang til pc i undervisningen og under eksamen.