Grunnkurs lager- og logistikkmedarbeider

Kursinformasjon

Kurset gir deg grunnleggende kjennskap til faget for å kunne utføre praktiske arbeidsoppgaver som lager- og logistikkmedarbeider.

Type

Pris

Varighet

Kommentarer

Type

Nettundervisning

Pris

kr. 6 900,-

Varighet

5 Uke(r)

Kommentarer

Kurset gjennomføres med min. 8 deltakere

Kurset gir deg grunnleggende kjennskap til faget for at du skal kunne utføre praktiske arbeidsoppgaver som lager- og logistikkmedarbeider. Du vil få en god innføring og forståelse av hele logistikkprosessen, slik at du får et godt utgangspunkt i et nytt yrke

Kurset tar utgangspunkt i læreplanen for logistikkfaget, med fokus på utvalgte temaer og kompetansemål som er nødvendig for grunnleggende kunnskap i faget. Praktisk tilnærming til fagstoffet med diskusjoner, individuell oppgaveløsing og praktiske øvelser.

Innhold/temaer

  1. Forståelse for rollen lager- logistikkmedarbeider
  2. Forståelse for kvalitet, leveringstid og service gjennom hele verdikjeden.
  3. Lagerstyring på forskjellige type lager. Standard prosedyrer og arbeidsprosesser.
  4. HMS og internkontroll.
  5. Hva er logistikk? Logistikksystem
  6. Grønn Logistikk. Miljøhensyn
  7. Forståelse for begrepet effektivitet i hele verdikjeden. Material Administrasjon: Produksjon og distribusjon
  8. Grunnleggende logistikk. Emballering, lastemateriell, håndtering og ansvar.

Dette kurset passer for deg som

- ikke har/har noe erfaring med lager- og logistikkarbeid
- er i omskolering og ser etter et nytt yrke

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som nettundervisning.
Ved bruk av nettundervisning kan du følge undervisningen fra din egen PC uavhengig av hvor du er.

Her kan dere kommunisere, spørre, diskutere og reflektere sammen på lik linje som i et tradisjonelt klasserom. Vi vil være tett på individuell progresjon og kunne følge tett opp den enkelte deltager. Du kan se all undervisning i opptak i etterkant. Se video for hvordan nettundervisning fungerer her.

Digital læringsportal

I tillegg til undervisningen får du tilgang til K2s digitale læringsportal. 

Opptakskrav

Opptakskrav er fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter på minimum A2-nivå.

Kursbevis

Ved fullført kurs får du tilsendt kursbevis.

Krav til utstyr

Som deltaker på interaktive nettkurs hos K2 må du ha tilgang til pc, nett og headsett i undervisningen.