Som deltaker hos K2 får du vederlagsfritt Office365 online applikasjoner i kursperioden.  Dette er nettversjonen til Office med bl.a. Word, Excel, outlook og Teams.  Det er en litt enklere versjon av den vanlige Officepakken. I tillegg får du en egen mailadresse som du kan benytte til kommunisere med lærer.  K2 bruker Microsoft Teams som digital læringsplatform.

Innlogging på Office365:

Dere logger inn på følgende adresse. https://login.microsoftonline.com.

Brukernavn er de første tre bokstavene i fornavnet, de tre første bokstavene i etternavnet og .k2elev.  Da blir Ola Nordmann sitt innlogging.  olanor@k2elev.no.  Æ,Ø og Å går ikke som brukernavn, slik at da blir det erstattet med E,O og A.  F.eks. Ola Ødegård blir brukernavnet olaode@k2elev.no.

Passord er K2deltager.  Første gang du logger på må du endre passord.  Nytt passord må inneholde minst en stor bokstav og et tall.

Når du har logget inn kan du velg å starte de forskjellige Officeproduktene i nettleseren.

Velg Teams i office365 for å installere Teams på PC-en din.  Du kan også innstallere Teams på maskinen din via følgende link: https://teams.microsoft.com/downloads.

 

Innlogging på nettforelesning Teams:

Teams blir brukt til streaming av nettforelesningene våres.  Se video under hvordan delta i en nettforelesning.

Fjerne og legge til gruppemdlemmer i Teams (lærer/foreleser):

Lærer kan fjerne og legge til gruppemedlemmene.

Meny på venstre side av skjermbilde:

Teams er en kommunikasjons kanal mellom lærer og elever og kommunikasjon mellom elever.  Teams blir også brukt som streaming i nettkursene til K2.

Det er flere valg i menyen i venstre side i skjembilde i Teams:

 • Aktivitet som viser hvilken aktiviteter som har vært i gruppen
 • Chat der du kan sende meldinger til deltagerne i gruppen
 • Grupper der læreren kan administrere teamet.  Lærer kan legge til og fjerne deltagere. I tillegg kan du få en kobling til teamet
 • Møter brukes til å innkalle til videomøter og video nettforelesninger
 • Filer viser hvilken filer som det har vært aktivitet på
 • Oppgaver viser hvilken oppgaver som vedkommende bruker har fått

Meny øverst på skjermbilde:

Det er flere valg i menyen øverst i skjermbilde i Teams:

 • Samtaler.  Her er det muligheter å legge inn meldinger til hele klassen og svare på meldinger. Du kan redigere format, legge inn filer, gifer og klistremerker.  I tillegg vil videoene fra nettkursene våres komme opp i feeden.
 • Filer. Her er det muligheter å opprette nye dokument og laste filer opp fra PC.
 • Klassenotatblokk.  Her er det muligheter for læreren å legge ut sine presentasjoner for klassen (innholdsbibliotek).  I tillegg vil det være en samarbeidsområde (Collaboration Space) som alle i klassen kan dele og samarbeide.  Elevene vil også få sin egen notatblokk.
 • Oppgaver. Her oppretter læreren oppgaver til elevene, retter oppgavene og gir tilbakemeldinger.  Deltagerne besvarer de oppgavene de har fått tildelt.

Samtaler

Samtaler er det muligheter å legge ut meldinger til hele klassen.  I tillegg vil vidoene fra nettforelesningene vises her.

Filer

Under filer kan du opprette en ny officefil (word, excel eller powerpoint).  Du kan også hente filer fra PC-en din.

Klassenotatblokk

Klassenotatblokken er det tre forskjellige notatatblokker

 • Et innholdsbibliotek der læreren legger ut presentasjoner fra forelesningen.  Området er skrivebeskyttet for elevene
 • Samarbeidsområde (Collaboration space) der alle kan dele informasjon og utveksle erfaringer
 • Et område for eleven, der det kan være kommunikasjon mellom lærer og elev.  Området er ikke synlig for andre.

Oppgaver

I oppgaver setter læreren opp ny oppgaver eller tester.  Angi tittel, instruksjon, innleveringsfrist og eventuell poengscore.  Eleven svarer på oppgaven og den blir sendt tilbake til læreren i Teams.  Læreren gir tilbakemelding på oppgaven.

Nettundervisning lærer

For å starte et videoforelesning gå til kalenderen i Teams og trykk på møte.  Velg «Bli med i Microsoft Teams-møte».  På menyen øverst i høyre hjørne kan du få opp hvem som er med i møte (se video).  Det er viktig å trykke på opptaksknappen av video når timen starter.  Det kan også stoppes i pauser og startes opp igjen. Det er muligheter å mute en deltakere eller flere deltakere hvis det er mye bakgrunnsstøy.

Nettundervisning elever

For å bli med i nettforelesningen kan man enten klikke på linken i mailen du får i forkant av timen eller gå til kalenderen i Teams og trykk på møte.  Velg «Bli med i Microsoft Teams-møte».  Hvis du kommer inn før lærer er inne i møte, vil du bli stående i lobyen i Teams. Lærer godkjenner deg for å slippe inn i møte. På menyen øverst i høyre hjørne kan du få opp hvem som er med i møte (se video). Det som er viktig er at slår på mikrofonlyd før en tar ordet i møte, hvis den er slått av av lærer.

Close Icon