Oppdaterting pr 25. jan 2021 – Campus Bærum og Drammen

Regjeringen innførte midnatt 25. januar strenge tiltak i randsonekommunene til de ti kommunene rundt Nordre Follo. Som følge av dette fortsetter vi med Teamsundervisning for Oslo, og fra og med mandag 25.01.2021 vil også skolene i Bærum og Drammen gå over til Teamsundervisning.

Tiltakene i de 15 randsonekommunene varer fra midnatt natt til 25. januar til og med 31. januar 2021.

Oppdaterting pr 25. jan 2021 – Campus Oslo


For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, har regjeringen besluttet at det fra lørdag 23. januar kl. 12.00 skal innføres svært strenge tiltak i totalt ti østlandskommuner. All undervisning på campus Oslo flyttes over på Teams fra og med mandag 25. januar.

Tiltakene i de 10 kommunene varer fra kl 12:00 23. januar til og med 31. januar 2021.


Oppdatering pr 18. mai 2020 – Informasjon om tilleggslån korona fra Lånekassen

Studenter og elever som har hatt nedgang i inntekten på grunn av koronasituasjonen i hele eller deler av perioden mellom 1. mars og 15. juni 2020, kan ha rett til et tilleggslån. Tilleggslånet er bare et tilbud for studenter og elever som har hatt rett til å få lån eller stipend etter 1. mars 2020.
Vi håper dere kan bistå studenter/elever med informasjon om tilleggslånet hvis de tar kontakt. Mer informasjon om tilleggslån korona finner du her.


Oppdatering pr 8. mai 2020 – åpning av skolene

Regjeringen åpner nå for klasseromsundervisning på alle trinn fra og med mandag 11. mai 2020. Dette gjelder også for K2 Utdanning.

Flere klasser med praktisk opplæring (VG3-klasser) har vært tilbake i klasserommene noe tid, andre har valgt å fortsette undervisning på Teams i samråd med sine faglærere.

Alle lærere har hatt dialog med sine klasser om hvordan undervisningen fortsetter. Er du er usikker på neste ukes undervisning på K2, så ta kontakt med din faglærer.

Vi i K2 er veldig glad for å kunne ønske våre elever velkommen tilbake i klasserommene, verkstedene og laboratoriene, og ønsker dere lykke til på veien videre fram mot eksamen.


Oppdatering pr 27. april 2020 – Info Lånekassen søknad 2020/2021

På grunn av tekniske utfordringer i forbindelse med den nye tilbudsstrukturen i videregående skole, kan ikke deltakere som skal ta voksenopplæring søke om lån og stipend for studieåret 2020-2021 enda.

Elevene vil på nåværende tidspunkt ikke finne utdanninger for voksenopplæring i søknaden for kommende studieår. Vi håper at elevene skal kunne søke om lån og stipend til voksenopplæring i løpet av juni måned.


Oppdatering pr 21. april 2020 – delvis åpning på skolene

Det er fra og med mandag 27.april åpnet for at videregående opplæring kan undervise i fysiske klasserom. Dette gjelder for yrkesfagene som underviser i programfag og har praktiske eksamener våren 2020.

Dette betyr at følgende fag har oppstart i klasserom i uke 18:

vg3 Helsesekretær
vg3 Tannhelsesekretær
vg3 Renholdsoperatør
vg1 Helse og oppvekst i Porsgrunn
Elektro Porsgrunn og Drammen

Vi vil fortløpende vurdere oppstart av flere klasser fra og med uke 19, og komme tilbake med nærmere informasjon om dette. Forutsetningen for oppstart er at de nasjonale smittevernreglene følges. Det betyr at både lærere og deltakere må sette seg grundig inn i disse råd og regler før åpning!

ALLE deltaker og ansatte som skal tilbake i klasseromsundervisning MÅ lese grundig gjennom tiltak og smittevern for fysisk undervisning hos K2. Mer informasjon finner du her.


Oppdatering pr 8. april 2020

Klasseromsundervisning for yrkesfaglige løp

Regjeringen meldte om nye tiltak i forhold til undervisning på vidergående skole nivå på pressekonferansen 07.04.20.

27. april vil regjeringen gjenåpne videregående skole for elever på vg3 som følger yrkesfaglige løp og yrkesfagelever på vg2, dersom dette kan gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

For de fleste av våre deltakere vil det fortsatt gjelde at skolen holder stengt for klasseromsundervisning og vil fortsette som interaktiv nettundervisning. Det er kun på yrkesfaglige løp med behov for praktisk undervisning i lab/undervisningslokaler på skolen at dette vil gjelde. Primært er dette de som går siste semester på utdanningene Helsesekretær, Tannhelsesekretær og Elektriker.

K2 er opptatt av å sikre at alle våre deltakere er trygge med denne løsningen. Vi følger helsemyndighetenes retningslinjer, og vil tilrettelegge undervisningen ut fra krav til smitteverntiltak når de kommer på plass.

Nærmere informasjon om dette kommer uken etter påske, senest 17. april til de det gjelder.

Eksamen for privatister

Det er fortsatt ikke avklart eksamensgjennomføring for privatister, men kunnskapsmininter Guri Melby lover at alle privatister får ta eksamen i god tid før innntaket til høyere utdanning, se artikkel i NRK fra i dag 8. april: https://www.nrk.no/norge/_-alle-privatistar-skal-fa-ta-eksamen-1.14977506

Nærmere informasjon kommer uken etter påske. For mer informasjon se også Udanningsdirektoratet sin side: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/eksamen-2020/

Lånekassen utbetaler resten av studiestøtten i april

I april får du utbetalt det du har igjen av studiestøtten for vårsemesteret. Alle studenter og elever som får støtte fra Lånekassen, og som skulle fått utbetalt lån og stipend i april, mai og juni, vil derfor få dette utbetalt i april.
Utbetalingen av lån og stipend for resten av vårsemesteret starter 14. april, og du skal ha fått all den resterende støtten innen utgangen av 17. april.
Formålet med å betale ut all studiestøtte for resten av vårsemesteret i april, er å avhjelpe studenter i en økonomisk vanskelig situasjon.
Det er viktig å huske at den samlede utbetalingen i april, innebærer at det ikke blir utbetalinger i mai og juni.

Les mer her: https://www.lanekassen.no/nn-NO/aktuell-kundeinformasjon/stipend-og-lan/kontakt_oss/lanekassen-og-den-okonomiske-krisepakken-/


Oppdatering pr 25. mars 2020

Eksamensgjennomføring for privatister våren 2020

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby holdt pressekonferanse i dag ang. eksamensgjennomføring for videregående skole våren 2020.

Det er nærmere 100.000 påmeldinger til privatisteksamen, og Kunnskapsdepartementet jobber for å finne løsninger på eksamensgjennomføringen.

– En viktig prioritet for Kunnskapsdepartementet har vært at situasjonen vi er i nå ikke skal forsinke noen i videre studie- og karriereløp. Men vi vil prioritere alle våre ressurser for å få sikre at privatiser og lærlinger, som er helt avhengig av å få gjennomført eksamen, får det, sier Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Departementet arbeider med å finne løsninger for mulig gjennomføring av muntlige og muntlig-praktiske, praktiske eksamener. Det samme gjelder fag- og svenneprøver og andre avsluttende prøver.

For mer info se her


Eksamen og standpunktkarakter
Når det gjelder eksamen for privatister, jobber vi med dette og vil komme tilbake til dette så snart som mulig.

Se mer på Utdanningsdirektoratets sider

Oppdatering pr 13. mars 2020

Eksamensgjennomføring for privatister
Utdanningsdirektoratet har ansvar for eksamen for privatister, og har følgende melding på sine hjemmesider:
Eksamen og standpunktkarakter
Når det gjelder eksamen for privatister, jobber vi med dette og vil komme tilbake til dette så snart som mulig.

Se mer på Utdanningsdirektoratets sider

Oppdatering pr 12. mars 2020 kl 14:00

K2 følger regjeringens råd i dag (12. mars) om at alle utdanningsinstitusjoner bør flytte undervisningen fra klasserom og over på nett for å redusere smitteeffekten av coronaviruset . K2 avlyser ordinær klasseromsundervisning fra og med torsdag 12. mars kl. 16:00. 

Fra mandag 16. mars vil undervisningen gjennomføres som live nettundervisning, dvs. at alle deltakere «møter» til undervisning til vanlige tidspunkter (samme timeplan). 

Vi har lang erfaring med interaktiv nettundervisning, og vil flytte alle deltakere over på virtuelle klasserom. Alle våre deltakere på klasseromsundervisning får informasjon om dette pr mail


Bekymringene rundt coronaviruset øker i samfunnet og det er mange som lurer på hva som skjer fremover. K2 Utdanning følger utviklingen nøye og er klare til å iverksette tiltak om undervisningen ikke kan foregå på vanlig måte. Mer informasjon om hvordan vi kan flytte klasseromsundervisningen over til interaktiv nettundervisning finner du lenger ned på siden. Men FØRST noen viktige forholdsregler som vi alle bør følge.

Vaner som forebygger smitte

Vi ber alle våre deltakere og lærere om å følge Helsedirektoratets anbefalinger for å forhindre smitte.

Ved alle infeksjoner, bør syke personer holde seg hjemme og ikke komme på jobb/studiested. Man bør tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken. God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann.

Mer informasjon om dette finner du på Folkehelseinstituttets nettsider: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Fra klasseromsundervisning til interaktiv nettundervisning

Vi planlegger allerede for en eventuell flytting av klasseromsundervisning over på interaktiv nettundervisning om dette blir nødvendig. Dette vil sikre at alle våre deltakere får undervisingen de har behov for.

Vi er godt forberedt og har lang erfaring med denne formen for undervisning. Du slipper å forflytte deg, det er bare å logge seg på via pc’en, så er du i det virtuelle klasserommet sammen med læreren og de andre deltakerne. Det krever kun tilgang til pc, internett og headset.

Ta en titt på filmen under for inntrykk av hvordan interaktiv nettundervisning hos K2 foregår.

For fag hvor undervisningen består av både teori og praksis, jobber våre faglærere med et tilpasset undervisningsopplegg.  Vi kommer tilbake til dere med informasjon om når dette eventuelt iverksettes.