Gode jobbutsikter for helsearbeidere og håndverkere

Norske virksomheter mangler til sammen 46 000 personer. Mangelen innen helse, pleie og omsorg og bygg og anlegg utgjør nesten halvparten. Tallene er hentet fra NAV sin Bedriftsundersøkelse 2021.