Print Friendly version of featured image
K2s nettsteder > K2 utdanning > Utdanningsbloggen > Arbeid og utdanning > Få studiekompetanse med 23/5-regelen

Få studiekompetanse med 23/5-regelen

Mangler du studiekompetanse for å studere? Det finnes en kortere vei for deg som er 23 år og har minst fem år med arbeidspraksis. 23/5-regelen kan være din inngangsport til å studere på høgskole eller universitet.

For å kunne søke opptak til høyere utdanning må du oppfylle tre krav:

 • fylle 23 år eller mer det året du søker om opptak til videre studier
 • dokumentere at du har fullført og bestått alle de seks studiekompetansefagene
 • dokumentere minst 5 års arbeidspraksis og/eller fullført og bestått utdanning

Dersom du har noen av fagene fra tidligere skolegang kan du bruke de. Er du usikker på hvilke fag du trenger? Ta kontakt med oss så tar vi en gjennomgang.

Hva er praksiskravet?

Du må dokumentere til sammen minst fem års fulltids arbeidspraksis og/eller utdanning. De seks studiekompetansefagene tilsvarer ett år i videregående opplæring. All praksis og utdanning du har må utgjøre fem år fulltid til sammen. En fulltidsjobb regnes som 37,5 timer i uken. Praksis og utdanning kan ikke overlappe. Du får ikke uttelling for mer enn ett år selv om du har jobber 150% i ett år.

Kravet til praksis og/eller utdanning kan dekkes gjennom:

 • Lønnet arbeid
 • Læretid
 • Frivillig arbeid
 • Omsorgsarbeid
 • Videregående opplæring
 • Høyere utdanning
 • Folkehøgskole
 • Fagskole
 • Annen utdanning
 • Militærtjeneste
 • Siviltjeneste
 • Introduksjons- og norskprogram med samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere

Vi kan hjelpe deg med dine spørsmål. Ta kontakt med en av oss!

Leder veiledningstjenesten

Tlf: 975 40 911

tlw@k2utdanning.no

Ansvarlig kursadmin

Tlf: 975 79 580

hh@k2utdanning.no

Del Innlegg