NYHET: Fratrekk i praksistid på inntil 2 år!

Første kurs starter i august 2024

K2 tilbyr to nye kurs for deg som ønsker fratrekk i praksistid mot fagbrev som elektriker. Vi anbefaler å ta vg1 første halvår og vg2 andre halvår. Begge kursene forutsetter at man har gjennomført eller gjennomfører Elektriker vg3.

Fratrekket gjelder ikke for deg som allerede har inngått en lærekontrakt. En kontrakt er bindende, og man kan ikke kan kreve fratrekk i ettertid. Du kan eventuelt kontakte opplæringskontoret ditt for avklaring.

Har du fullført og bestått enten yrkesfaglige fellesfag eller fag til generell studiekompetanse og dekket kravet til YFF, vil du ved å ta eksamen i programfagene Elektro og datateknologi vg1 og Elenergi og ekom vg2 kunne korte ned praksistiden med inntil 2 år.

Dersom du ikke har yrkesfaglige fellesfag eller studiekompetanse kan du likevel oppnå inntil ett års fratrekk ved å avlegge eksamen i programfagene Elektro og datateknologi vg1 og Elenergi og ekom vg2.

Elektro og datateknologi vg1
Nettundervisning: en kveld i uken kl 17-20 over ett semester.
Samlinger: 2 samlinger a en dag (helg). Gjennomføres på campus i Oslo, Bergen, Trondheim, Drammen eller Tønsberg. Du velger!


Elenergi og ekom Vg2
Nettundervisning: 2 undervisningskvelder kl 17-20 over ett semester.
Samlinger: 1 samling a en dag (helg). Gjennomføres på campus i Oslo, Bergen, Trondheim, Drammen eller Tønsberg. Du velger!

Digital læringsportal
I tillegg til undervisningen får du tilgang til K2s digitale læringsportal. Med Office 365 online får du student-e-post, Office pakken på nett, tilgang til samhandlingsverktøyet Teams og lagringsplass.

De to nye kursene gir deg opplæring i det du trenger for å gå opp til eksamenene i Elektro og datateknologi vg1 og Elenergi og ekom vg2. Det er tre eksamener på vg1 og tre eksamener på vg2 – to skriftlige og en praktisk tverrfaglig på hver av fagene.

Vi har dyktige veiledere som kan hjelpe deg med å vurdere om dette er noe for deg og se på eventuell arbeidspraksis. Du kan ringe oss på 907 65 769, sende en mail på k2@k2utdanning.no eller fylle ut skjema og be om veiledning nederst på siden. Vi ser frem til å høre fra deg!

Utdanning som voksen

Som voksen privatist har vi tilrettelagt opplæringen slik at du kan ta utdannelse på deltid. En kombinasjon av nettundervisning og samlinger gjør at du kan jobbe fullt ved siden av.