Print Friendly version of featured image
K2s nettsteder > K2 utdanning > Utdanningsbloggen > Arbeid og utdanning > Suksess med voksenlærlinger i elektrobedriften

Suksess med voksenlærlinger i elektrobedriften

Om det lønner seg å ta inn en voksenlærling? Ja, det er definitivt vår erfaring, sier daglig leder i Norges Elektro AS, Eirik Skoglund. Det er bra for økonomien og ikke minst for arbeidsmiljøet, og vi er stolte av å ta vår del av samfunnsansvaret og bidra til å få flere dyktige elektrikere ut i arbeid!

Norges Elektro AS, med hovedkontor i Tønsberg og 25 ansatte, har gjort seg bemerket ved å ta inn to voksenlærlinger i året fra elektrikerutdanning til K2. Dette har de gjort de siste tre årene. Ifølge Skoglund har dette vært en svært positiv erfaring for bedriften. Ikke bare er det en måte å styrke økonomien på gjennom å ta del i støtteordninger, men det gir også bedriften en mulighet til å ta tidlig del i rekrutteringsprosessen.

Vi har tatt inn 2 voksenlærlinger i året fra K2 Utdanning over de siste tre årene. Dette er veldig bra kandidater som vi ser har hatt mye praktisk opplæring og er en god ressurs fra dag en.

Eirik Skoglund, Daglig leder/Installatør

En av de klare fordelene med voksenlærlinger er den praktiske opplæringen de bringer med seg. Skoglund påpeker at voksenlærlingene fra K2 Utdanning er solide kandidater som har fått mye praktisk erfaring. Dette betyr at de kan være en verdifull ressurs fra dag én. Sammen med de yngre lærlingene som kommer rett fra videregående skole, bidrar voksenlærlingene til å skape et positivt arbeidsmiljø. Deres erfaring fra arbeidslivet påvirker resten av teamet på en konstruktiv måte.

Alle våre lærlinger har lærlingekontrakt og kommer inn under støtteordninger. Men det er andre momenter som gjør at dette er lønnsomt for bedriften – at vi kommer inn tidlig i rekrutteringsprosessen og vokser som selskap ved å ta et samfunnsansvar.

Spesielt voksenlærlingene er viktige for vår bedrift. Som voksne er de som regel trygge på sitt valg om å bli elektrikere og viser en høy grad av engasjement og dedikasjon. Vi opplever de som en stabil ressurs som det er stor sjanse for at blir i bedriften. Voksenlærlingene våre bidrar også positivt sammen med de yngre lærlingene vi har som kommer rett fra videregående skole. De kommer inn med erfaring fra arbeidslivet og påvirker arbeidsmiljøet positivt, forteller Skoglund.

Vår elektrikerutdanning er ikke bare en vei til faglig kompetanse, men også en reise mot samarbeid, praktisk anvendelse av kunnskap og personlig utvikling.

Samarbeidslæring er en viktig bro mellom teori og praksis, og forbereder deltakerne til et arbeidsliv hvor det jobbes på tvers av fagområder og internt i team.

Mads Løvåsen, Fagansvarlig Elektro

K2 Utdanning har vi fokus på å gi våre elektrikerdeltakere riktig kunnskap og nok øvelse slik at de får muligheten til å utføre relevante arbeidsoppgaver som lærlinger møter i sin arbeidshverdag. Samtidig legger vi stor vekt på å bygge mestring og sosiale ferdigheter, slik at de kan trives i sitt fag og skape gode relasjoner i arbeidsmiljøet.

Vi er også opptatt av at det skal lønne seg å lære i bedriften, og de som blir tidlig selvstendige blir belønnet med en lønn som reflekterer deres ferdigheter, avslutter Skoglund.

Klikk her om du vil vite mer om elektrikerutdanning for voksne.

Del Innlegg