Eksamen og oppmelding

Hva er en privatisteksamen?

Som privatist må du ta privatisteksamen for å få karakter. Det er kun eksamenskarakter som teller, det er ikke standpunktkarakterer. Noen fag har muntlig eksamen, andre har skriftlig og noen har begge deler. Fylkeskommunen arrangerer privatisteksamen. Eksamensavgiften betales ved oppmelding.

Slik forbereder vi deg til eksamen

Vi har engasjerte og dyktige lærere som hjelper deg til å nå dine mål – om det er å oppnå generell studiekompetanse eller forbedre karakter i enkeltfag. Du får tilgang til egen portal hvor vi tilrettelegger for egenlæring med e-verktøy. Vi har fokus på eksamenstrening før eksamen.

Hvordan melder jeg meg opp til eksamen?

Først melder du deg på faget/ene hos oss. Deretter melder du deg opp til eksamen ved å gå til privatistweb.no eller https://privatist.inschool.visma.no hvis du har adresse i Akershus. For privatistweb.no følg anvisningen her ellers følg anvisningen på nettsiden.

Ha bankbrikke klar når du logger inn. Eksamensavgiften er kr. 1.150,-. Eksamenskode finner du her. Du skal ikke krysse av for lærling, og du trenger ikke å skrive inn bedriften du jobber i.

Eksamen påmeldingsfrister

Høstsemester: 1.september – 15. september

Vårsemesteret: 15. januar – 1. februar

Hvordan foregår muntlig eksamen?

Du får en forberedelsestid på 20-30 minutter. Deretter varer muntlig eksamen i inntil 30 minutter.

Hvordan foregår skriftlig eksamen?

I enkelte fag er det en forberedelsesdel før eksamen. I disse tilfeller blir eksamensoppgavene lagt ut på www.udir.no kl 09.00 dagen før eksamen. Gjennomføringstid av eksamen varierer for de ulike fagene.

Tillatte nettbaserte hjelpemidler til eksamen

Felles nasjonal liste over åpne nettsider til eksamen finner du her.

Oppmelding til fag- og svenneprøve

Elever som har gjennomført fagopplæring i skole kan ta fagprøve eller svenneprøve. Du må selv sende påmeldingen til fylkeskommunen du bor i innen fristen fylkeskommunen har fastsatt. For spørsmål angående fag- og svenneprøve se her.

Lenke til oppmelding i fag- og svenneprøven i alle fylkeskommuner 

FylkeskommuneLenke
Agderher
Innlandether
Møre og romsdalher
Nordlandher
Osloher
Rogalandher
Vestfold og Telemarkher
Troms og Finnmarkher
Trøndelagher
Vestlandher
Vikenher